• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SOL GEEFT REGERING TOT ZONDAG OM BRANDSTOFPRIJZEN AAN TE PASSEN

| dagblad de west | Door: Redactie

Brandstofschuld van ruim USD 4 miljoen

De oliemaatschappijen hebben reeds meerdere malen aangegeven dat zij als gevolg van de negatieve impact van de schuld van de overheid op hun werkkapitaal, zij de verplichtingen aan hun leveranciers niet tijdig kunnen nakomen. De oliemaatschappijen hebben onlangs in een schrijven kenbaar gemaakt dat al geruime tijd brandstof verkopen plaatsvinden onder de kostprijs, als gevolg van de huidige vastgestelde pompprijs. Het nadelige gevolg hiervan is een (oplopende) vordering rond de USD 4 miljoen per 30 november 2021 van SOL SURINAME N.V. op de overheid.

De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op een brief, waarin de directie van SOL Suriname aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie benadrukt dat indien de situatie ongewijzigd blijft, zij de olieleveringen aan de samenleving niet meer kan garanderen. In de brief stelt de SOL een ultimatum van uiterlijk 5 december a.s. om de pompprijzen conform de overeengekomen pompprijsmethodiek aan te passen, zodat deze minimaal op kostprijs niveau worden vastgesteld.  De kostprijzen zijn als volgt: Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977. Naar verluidt, laat de SOL hierbij duidelijk weten dat de voortzetting van dit huidig beleid voor hun bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

| dagblad de west | Door: Redactie