• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Slechte coördinatie verlamde uitvoering sociaal programma

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Het sociale programma van de regering kwam tot nu toe niet goed uit de verf, omdat geruime tijd afzonderlijk van elkaar twee programma’s werden uitgevoerd. Eén van de programma’s stond onder supervisie van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en werd vanuit de staatsbegroting gefinancierd.

door Ivan Cairo

Het andere werd buiten de invloed van de bewindsman om uitgevoerd door zijn directeur die met een eigen staf “een ander sociaal programma uitvoerde met gelden van donoren, zoals IDB en dergelijke”.

Vanaf de regering met het Internationaal Monetair Fonds in zee is gegaan voor de uitvoering van een economisch herstelprogramma, heeft

de monetaire instelling constant aan de bel getrokken dat de uitvoering van het beleid ten aanzien van sociale uitkeringen en versterking van sociaal zwakkeren niet deugt. Hierin zal verandering komen, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

“Naderhand is gebleken dat minister Uraiqit Ramsaran de opdracht voor uitbetaling al had gegeven, maar de missive van de ministerraad werd niet door de minister-ad-interim Bronto Somohardjo uitgevoerd toen Ramsaran afwezig was”

“Het blijkt namelijk dat daar binnen Sociale Zaken er een PIU (Project Implementatie Unit) is die niet valt onder de minister, waarvan de directeur niet weet wie aansturing daaraan geeft en zij moeten dertig miljoen US

dollar aan sociaal programma gaan uitvoeren. Ik zeg ‘dit is onkan’”, aldus het staatshoofd in gesprek met de Ware Tijd.

Onafhankelijke deskundigen

Na anderhalf jaar blijkt slechts zes miljoen US dollar te zijn gebruikt. Santokhi zegt dat er dus middelen beschikbaar waren waar de minister geen toegang tot had en ook geen aansturing kon geven aan de aanbesteding “vanwege partijpolitieke issues”. Nu is besloten dat het volledige sociale programma wordt gelicht uit de directe beleidssfeer van Sozavo.

Er zal een team van onafhankelijke deskundigen worden aangesteld om dat uit te voeren. “Ik heb dit al afgestemd met de vicepresident. Ik wil geen enkele politieke dollar aan sociaal programma gaan uitvoeren. Ik zeg ‘dit is onkan’”, aldus het staatshoofd in gesprek met de Ware Tijd.

Onafhankelijke deskundigen

Na anderhalf jaar blijkt slechts zes miljoen US dollar te zijn gebruikt. Santokhi zegt dat er dus middelen beschikbaar waren waar de minister geen toegang tot had en ook geen aansturing kon geven aan de aanbesteding “vanwege partijpolitieke issues”. Nu is besloten dat het volledige sociale programma wordt gelicht uit de directe beleidssfeer van Sozavo.

Er zal een team van onafhankelijke deskundigen worden aangesteld om dat uit te voeren. “Ik heb dit al afgestemd met de vicepresident. Ik wil geen enkele politiekemensen daarin hebben. Een deskundig team om 24/7 het sociaal programma uit te voeren. Dit is het probleem waarover IMF het heeft. Er is iets mis met de effectiviteit van de uitvoering van het programma.”

Bronto Somohardjo

Het is volgens Santokhi onvoorstelbaar dat de middelen er lagen, maar het programma kwam niet van de grond vanwege mechanismen bij Sociale Zaken die neerkomen op partijpolitieke issues. Hij beklaagt zich er verder over dat hij via WhatsApp door burgers wordt gecontact wanneer hun uitkering via het sociale programma niet geregeld bleek te zijn, maar wel onmiddellijk in orde kon worden gemaakt wanneer hij de minister van mensen daarin hebben. Een deskundig team om 24/7 het sociaal programma uit te voeren. Dit is het probleem waarover IMF het heeft. Er is iets mis met de effectiviteit van de uitvoering van het programma.”

Bronto Somohardjo

Het is volgens Santokhi onvoorstelbaar dat de middelen er lagen, maar het programma kwam niet van de grond vanwege mechanismen bij Sociale Zaken die neerkomen op partijpolitieke issues. Hij beklaagt zich er verder over dat hij via WhatsApp door burgers wordt gecontact wanneer hun uitkering via het sociale programma niet geregeld bleek te zijn, maar wel onmiddellijk in orde kon worden gemaakt wanneer hij de minister vanSociale Zaken en Volkshuisvesting daarover om rekenschap vroeg.

Op een gegeven moment kreeg slechts 43 procent van de mensen die in aanmerking waren gekomen voor de koopkrachtversterking van SRD 1.800 per maand deze uitkering. “Dus de vraag is: ‘wat is het probleem?’” Naderhand is gebleken dat minister Uraiqit Ramsaran de opdracht voor uitbetaling al had gegeven, maar de missive van de ministerraad werd niet door de minister-ad-interim Bronto Somohardjo uitgevoerd toen Ramsaran afwezig was. Intussen zijn de obstakels volgens de president weggewerkt.

Malversaties

Wat nu speelt is ook vermoedelijke malversatie bij de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Er blijken stortingen te zijn gedaan op Sociale Zaken en Volkshuisvesting daarover om rekenschap vroeg.

Op een gegeven moment kreeg slechts 43 procent van de mensen die in aanmerking waren gekomen voor de koopkrachtversterking van SRD 1.800 per maand deze uitkering. “Dus de vraag is: ‘wat is het probleem?’” Naderhand is gebleken dat minister Uraiqit Ramsaran de opdracht voor uitbetaling al had gegeven, maar de missive van de ministerraad werd niet door de minister-ad-interim Bronto Somohardjo uitgevoerd toen Ramsaran afwezig was. Intussen zijn de obstakels volgens de president weggewerkt.

Malversaties

Wat nu speelt is ook vermoedelijke malversatie bij de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Er blijken stortingen te zijn gedaan oprekeningen van bedrijven. “Ik zeg nu al. Dit is kwaadwillig”, stelt de president, “omdat het niet één geval is”.

In het voorlopige onderzoek heeft de Surinaamse Postspaarbank, die de uitkeringen pleegt, aangegeven dat slechts rekeningnummers worden aangeboden en de bank dus niet kan zien of het om bedrijven gaat. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de relatie is tussen de mensen die in aanmerking zouden zijn gekomen en de bedrijven op wiens rekening hun uitkering is gestort. Zijn gevoel als ex-politieman zegt hem dat er iets niet pluis is. “No. Wan sani no bun”, aldus de president.


Abonneer op rekeningen van bedrijven. “Ik zeg nu al. Dit is kwaadwillig”, stelt de president, “omdat het niet één geval is”.

In het voorlopige onderzoek heeft de Surinaamse Postspaarbank, die de uitkeringen pleegt, aangegeven dat slechts rekeningnummers worden aangeboden en de bank dus niet kan zien of het om bedrijven gaat. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de relatie is tussen de mensen die in aanmerking zouden zijn gekomen en de bedrijven op wiens rekening hun uitkering is gestort. Zijn gevoel als ex-politieman zegt hem dat er iets niet pluis is. “No. Wan sani no bun”, aldus de president.


Abonneer opons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie