• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Silos en Mahawatkhan als op hol geslagen NDP- stieren in een porseleinkast

| snc.com | Door: Redactie

OPINIE- Het is werkelijk verbijsterend hoe sommige individuen op sociale media, waaronder Jennifer Silos en Hikmat Mahawatkhan, zich gedragen als op hol geslagen stieren in een porseleinkast, enkel omdat respectabele geestelijken, Bisschop Karel Choennie en Robbert Bipat, de moed hebben gehad om een oproep te doen voor kalmte te midden van toenemende bezorgdheid over de stabiliteit van Suriname.

Deze geestelijken, die respectievelijk voorzitter zijn van het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS), hebben niets anders gedaan dan hun morele plicht vervuld door de samenleving op te roepen tot bedachtzaamheid en sereniteit.

In plaats van hen te steunen,

worden ze echter genadeloos aangevallen door Silos, Mahawatkhan en hun volgelingen, die zonder enige schroom proberen hen in diskrediet te brengen.

De beweringen van de bisschop, waarin hij verontrustende signalen aanhaalt over mogelijke pogingen om de huidige coalitie ten val te brengen en de uitvoering van het vonnis in het 8 Decemberproces te belemmeren, moeten serieus worden genomen.

Het is absurd dat Silos en Mahawatkhan de geloofwaardigheid van deze geestelijken in twijfel trekken zonder zelfs maar te proberen de informatie te achterhalen die de basis vormt van hun bezorgdheid.

Wat nog zorgwekkender is, is de schijnbaar partijdige aard van de reacties van Silos

en Mahawatkhan.

Door direct de geestelijken te veroordelen en hen te beschuldigen van het verspreiden van leugens en het zaaien van onrust, onthullen ze hun eigen NDP- agenda en partijdigheid.

Het is duidelijk dat Silos en Mahawatkhan niet meer serieus moeten worden genomen als objectieve analisten. Ze zijn niets meer dan pionnen van een politieke agenda die geen ruimte laat voor redelijkheid en objectiviteit.

Het is hoog tijd dat ze hun eigen advies ter harte nemen en stoppen met het verspreiden van ongegronde beschuldigingen en het zaaien van verdeeldheid in onze samenleving.

In plaats van zich te gedragen als politieke propagandisten, zouden Silos en en Mahawatkhan.

Door direct de geestelijken te veroordelen en hen te beschuldigen van het verspreiden van leugens en het zaaien van onrust, onthullen ze hun eigen NDP- agenda en partijdigheid.

Het is duidelijk dat Silos en Mahawatkhan niet meer serieus moeten worden genomen als objectieve analisten. Ze zijn niets meer dan pionnen van een politieke agenda die geen ruimte laat voor redelijkheid en objectiviteit.

Het is hoog tijd dat ze hun eigen advies ter harte nemen en stoppen met het verspreiden van ongegronde beschuldigingen en het zaaien van verdeeldheid in onze samenleving.

In plaats van zich te gedragen als politieke propagandisten, zouden Silos enMahawatkhan er goed aan doen om zichzelf eens grondig te bezinnen en te reflecteren op hun rol in het publieke debat.

Het is tijd voor hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun woorden en daden, en te stoppen met het torpederen van de integriteit van eerbare geestelijken die zich inzetten voor het welzijn van ons land.

S. Tewari

 

Mahawatkhan er goed aan doen om zichzelf eens grondig te bezinnen en te reflecteren op hun rol in het publieke debat.

Het is tijd voor hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun woorden en daden, en te stoppen met het torpederen van de integriteit van eerbare geestelijken die zich inzetten voor het welzijn van ons land.

S. Tewari

 

| snc.com | Door: Redactie