• zondag 03 December 2023
 • Het laatste nieuws uit Suriname
The Leadership of Saudi Arabia and the Leaders of the Caribbean Community (CARICOM) met in Riyadh

Saoedi-Arabië en CARICOM beloven de handels- en bilaterale banden te verdiepen

| snc.com | Door: Redactie

Gezamenlijke verklaring, Saoedi-Arabië-CARICOM-top, Riyad, Koninkrijk Saoedi-Arabië:

Op vriendelijke uitnodiging van de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën kwamen koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, koning van het koninkrijk Saoedi-Arabië, de Leiderschap van Saoedi-Arabië en de Leiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) op 16 november bijeen in Riyad. 2023 voor de eerste top tussen Saoedi-Arabië en CARICOM.

Bron: newsroom.gy | By Google Translate | Foto: The Leadership of Saudi Arabia and the Leaders of the Caribbean Community (CARICOM) met in Riyadh

De top werd gezamenlijk voorgezeten door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins en premier van het Koninkrijk Saoedi-Arabië,

Zijne Excellentie Roosevelt Skerrit, premier van Dominica, met deelname van staatshoofden en/of staatshoofden. of regering van CARICOM en de secretaris-generaal van CARICOM.

De leiders bevestigden hun wederzijdse belangen en vriendschappelijke betrekkingen, wisselden van gedachten over kwesties van gemeenschappelijk belang en bespraken manieren om hun partnerschap verder uit te breiden en te bevorderen om te profiteren van de groeimogelijkheden die kunnen worden benut door samenwerking tussen hun twee dynamische regio’s op basis van een gedeelde visie. en de waarden die zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties (VN).

De leiders verklaren hierbij:

 1. Sluit u aan bij de inspanningen om vrede, veiligheid, stabiliteit en welvaart te bevorderen, door wederzijds respect en samenwerking tussen landen en regio's, om duurzame ontwikkeling en vooruitgang te bereiken en de op regels gebaseerde internationale orde te handhaven, gebaseerd op naleving van het internationaal recht en het VN-Handvest.
 2. Overleg plegen en samenwerking verkennen op specifieke gebieden van gemeenschappelijk belang tussen beide partijen, namelijk onderwijs (beurzen), gezondheidszorg, maritieme samenwerking, connectiviteit, logistiek, voedselzekerheid, energiezekerheid, toerisme, economie en andere mogelijke samenwerkingsgebieden, waar passend, inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
 3. De banden tussen de twee partijen versterken, op multilateraal en bilateraal niveau, en in mondiale fora door het nastreven van kansen voor duurzame ontwikkeling, vrede, veiligheid en stabiliteit, de ontwikkeling van toeristische infrastructuur, en het creëren van zakelijke kansen in de ICT/Global Digital Services-sector en het stimuleren van handels- en investeringsstromen door het creëren van wederzijds voordelige mogelijkheden voor gezamenlijke investeringen, met speciale nadruk op duurzame infrastructuur, hernieuwbare energiebronnen, handel, toerisme, logistiek en connectiviteit.
 4. Bevorder de handels- en investeringsbetrekkingen tussen Saoedi-Arabië en CARICOM, door het versterken van publiek-private partnerschappen en business-to-business relaties tussen beide regio’s, met behulp van beschikbare en nieuwe fysieke en online platforms, handelsmissies, tentoonstellingen, seminars, conferenties en dialoog.
 5. Steun het bod van Saoedi-Arabië om Expo 2030 in Riyadh te organiseren, waarbij het belang wordt benadrukt van het organiseren van regionale en internationale tentoonstellingen om de economische en culturele uitwisselingen tussen Saoedi-Arabië en CARICOM nieuw leven in te blazen, indachtig het feit dat individuele CARICOM-lidstaten hun steun hebben toegezegd aan de kandidatuur van Saoedi-Arabië om de Expo te organiseren 2030.
 6. Samenwerken bij de ontwikkeling van duurzame en kringlooplandbouw en bij het bevorderen van duurzame voedselproductie, duurzaam gebruik en beheer van watervoorraden en het bevorderen van handel en investeringsmogelijkheden in de voedsel- en landbouwsectoren en het aanmoedigen van de uitwisseling van informatie, het delen van ervaringen en onderzoek , moderne technologieën en beste praktijken, en door activiteiten voor capaciteitsopbouw uit te voeren.
 7. Bevorder de dialoog tussen de volkeren en culturen van beide partijen om het vertrouwen te vergroten en het wederzijds begrip en een groter respect voor diversiteit te bevorderen, en zo bij te dragen aan een cultuur van vrede.
 8. Bouw voort op de culturele diversiteit, openheid en rijke geschiedenis van de twee regio’s om te benadrukken dat tolerantie en vreedzaam samenleven tot de belangrijkste waarden en principes behoren voor vriendschappelijke betrekkingen tussen naties en culturen.
 9. Promoot de culturele en creatieve industrieën van CARICOM en Saoedi-Arabië via culturele festivals, kunsttentoonstellingen, filmfestivals, workshops, boekenbeurzen en andere evenementen. Stimuleer bovendien de uitwisseling van beste praktijken en capaciteitsopbouw op het gebied van museologie, bescherming en natuurbehoud en restauratie van cultureel en historisch erfgoed.
 10. Bevorder samenwerking op het gebied van toerisme, inclusief erfgoed, cruise-, duurzaam en ecotoerisme, medisch en welzijn, toerisme, door benchmarkingactiviteiten uit te voeren, gezamenlijke investeringen in toerisme te ondernemen en de capaciteitsopbouw te versterken.
 11. Benadruk het belang en de urgentie van het bevorderen van gezamenlijke actie om de klimaatverandering te verzachten en zich aan de gevolgen ervan aan te passen, het milieu te beschermen en koolstofarme en schone energietechnologieën te ontwikkelen.
 12. Opnieuw het belang benadrukken van samenwerken om de mondiale uitdagingen in verband met klimaatverandering het hoofd te bieden, waarbij we ons inzetten voor alle inspanningen om dit dringende probleem aan te pakken door het stellen en verwezenlijken van ambitieuze doelstellingen om de uitstoot terug te dringen, het adopteren van de productie van hernieuwbare energie en schone technologieën, inclusief voor de bestrijding en verwijdering, het bevorderen van rechtvaardig bevorderen van eerlijke toegang tot klimaatfinanciering voor kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) ter ondersteuning van mitigatie- en aanpassingsmaatregelen, en het vinden van innovatieve technische oplossingen die de transitie naar economieën met lage emissies zullen versnellen, en het blijven verkennen van duurzame en inclusieve trajecten om de doelstellingen te verwezenlijken van de Overeenkomst van Parijs.
 13. Verwelkom het Midden-Oosten Groen Initiatief (MGI) van Saudi-Arabië en de aankondiging ervan om een speciaal MGI-secretariaat op te richten en te huisvesten en 2,5 miljard dollar toe te wijzen ter ondersteuning van MGI-projecten en bestuur.
 14. Steun de aankondiging van Saoedi-Arabië over de oprichting van een internationale waterorganisatie gevestigd in Riyad, waarin wordt opgeroepen tot verdere beslissende mondiale actie.
 15. Om de belangrijke rol te benadrukken die CARICOM en Saoedi-Arabië kunnen spelen bij het organiseren van grote sportevenementen, onderschreef de Top de kandidatuur van Saoedi-Arabië om het WK voetbal van 2034 te organiseren. En verwelkomend dat het Caribisch gebied gastheer zal zijn van het ICC T20 Wereldkampioenschap in 2024 en dat Saoedi-Arabië het FIFA Wereldkampioenschap van 2034 zal organiseren.
 16. Erken de belangrijke initiatieven waartoe Saoedi-Arabië en CARICOM in hun respectieve regio’s zijn gekomen, en besloten om de Tweede Saoedi-Arabië-CARICOM Top in 2026 te houden.

CARICOM-leiders spraken hun waardering uit voor de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën, koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, koning van Saoedi-Arabië, en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins en premier van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en aan de regering en het volk van Saoedi-Arabië voor hun gastvrijheid.

newsroom

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie