• maandag 25 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RVC-LEDEN SLM KREGEN ALLE KOSTEN VERGOED BIJ VESTIGINGSBEZOEKEN

| dagblad de west | Door: Redactie

SLM systematisch uitgehold, maar kan gered worden’

Er zijn een aantal voorbeelden hoe de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) systematisch is uitgehold. Vestigingsbezoeken aan saleskantoren van de SLM door leden van de Raad van Commissarissen (RvC) werden in het verleden vergoed met daggelden, uitrusting, reiskosten en hotelkosten. Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme stelde onlangs in DNA de vraag of dit behoort tot de taken van een raadslid. Jubithana benadrukte dat de taak van een raadslid is om de directie bij te staan met raad en toe te zien dat beleid, processen en systemen voldoen aan internationale standaarden. 

Er is heel

veel gebeurd rond de aanschaf van de Boeing 777 door de SLM. In 2019 hebben de toenmalige beleidsmakers besloten om een Boeing 777 aan te schaffen en de toenmalige directie had geprotesteerd vanwege andere keuzes die voordeliger zouden uitkomen voor de SLM. Dit protest heeft zelf gezorgd voor een wisseling in de directie en uit nagetrokken correspondentie is gebleken dat de Staat Suriname een ondersteuning had toegezegd voor de aanschaf van de B-777, maar tot op heden is het niet gelukt om te achterhalen in welke vorm.

Het intern onderzoek wordt voortgezet en heeft allemaal invloed op de bedrijfsvoering van de SLM, want het desbetreffende vliegtuig is gekomen en weer gegaan omdat was gebleken dat er enorme technische problemen waren geconstateerd.

Dit heeft allemaal ervoor gezorgd dat er een vertroebelde relatie is ontstaan met de vliegtuigfabrikant Boeing, waardoor er geen toegang werd verschaft tot de manuals en het infaseren van de regionale vliegtuigen oponthoud heeft ondervonden. Momenteel is de huidige directie in gesprek met Boeing en die zal hun medewerking verlenen volgens Jubithana, maar dit zijn allemaal uitdagingen waarmee de SLM te maken krijgt en maakt het niet eenvoudig om de operatie in stand te houden.  De reddingsoperatie van de SLM is in volle gang zegt de bewindsman en de oprichting van de nieuwe N.V. “ Flying on trusted wings” is onderdeel hiervan.

SLM is systematisch uitgehold, maar kan volgens Jubithana nog gered worden, want als dat niet zo was zouden buitenlandse maatschappijen niet zoveel interesse hebben in Suriname. “Andere vliegmaatschappijen presteren het om een aantal keer per week te vliegen naar Suriname. Het antwoord is simpel en dat is, dat Suriname genoeg mogelijkheden biedt en ook wij moeten die mogelijkheden gaan benutten, want de omstandigheden zijn er”, stelt de minister.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie