• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rusland: “Als ik wilde was ik minister geworden

| suriname herald | Door: Redactie

NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt dat als hij minister onder het kabinet onder leiding van president Chan Santokhi wilde worden, hij dat gewoon had kunnen worden. De ministersposten die de NPS toebedeeld kreeg, zijn voor hem geen onbekend terrein. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zou bij hem passen vanwege zijn deskundigheid op dat gebied. 

De partij had ook druk op hem uitgeoefend vanwege zijn kwaliteiten om de ministerspost in te vullen. Echter zegt Rusland daarvan te hebben afgezien. Rusland reageert hiermee op uitlatingen van VHP-assembleelid Mahinder Jogi, die aangaf dat de NPS-topman koste wat kost minister wilde worden. 

De NPS-baas

zei in gesprek met TBN Prime Alert dat Jogi niet zomaar uitspraken moet doen als hij niet weet hoe de vork in de steel zit. De NPS opteerde inderdaad voor een nieuw ministerie van Olie en gas, maar dit kwam niet van de grond. Als de VHP en de ABOP dat niet wilden, is dat helemaal geen probleem. 

Hij wees er wel op dat dit ministerie een belangrijke rol zou vervullen met het oog op de verdere ontwikkeling van de olie-industrie. De partijvoorzitter zei later Staatsadviseur te zijn geworden. Hoewel hij de kans kreeg om de voorzieningen van een minister te krijgen, vroeg

hij president Santokhi het Staatsbesluit te wijzigen naar onbezoldigd. 

Volgens Rusland is Jogi kennelijk een beetje aangeslagen en komt met persoonlijke aanvallen. Voor de rest zegt de NPS-topman geen boodschap te hebben aan de VHP-volksvertegenwoordiger. Rusland gaf aan dat sinds het uittreden van de NPS uit de coalitie het besluit de partij niet in dank is afgenomen. 

“Wij hebben gedaan wat we moesten doen. Wanneer wij participeren in een coalitie doen wij dat omdat wij een bijdrage willen leveren. Als wij merken dat het niet lukt, dan moeten er consequenties aan worden verbonden,” aldus de voorzitter. 

Rusland ging ook in op de beschuldiging dat hij een huis in Miami heeft. De voorzitter gaf aan dat hij dat huis met een lening bij de bank heeft gekocht voordat hij de politiek instapte en voorzitter van de NPS werd. Rusland zegt dat Jogi zich met zijn eigen zaken bezig moet houden.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie