• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rusland: “Aangeslagen Jogi richt persoonlijke aanvallen”

| snc.com | Door: Redactie

In een voortdurend oplopende twist tussen VHP-parlementariër Mahinder Jogi en NPS-fractieleider Gregory Rusland, lijkt persoonlijke animositeit de overhand te nemen. Op 25 november leverde Rusland bij de kranslegging van de NPS bij het standbeeld van Henck Arron scherpe kritiek op het etnische beleid van de VHP.

Keynews

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen escaleerde de situatie toen Jogi tijdens een betoog van Rusland geen spreektijd kreeg van de fungerende DNA-voorzitter Harriët Ramdien. Jogi liet zijn frustratie blijken door op ongepaste wijze zijn woede te uiten richting de parlementsleiding met de woorden: “A k@#!o meid dies”.


In een recent interview zegt Jogi dat Rusland

te veel bezig is met persoonlijke aangelegenheden. “ABOP wilde de NPS niet in de regering. De VHP betrok de partij vanwege onze gezamenlijke geschiedenis, gaf ze twee ministeries. Rusland wilde ook een apart ministerie van Olie en Gas, en als dat niet mogelijk was, wilde hij de leiding over Natuurlijke Hulpbronnen”, aldus Jogi.

Rusland verdedigt zijn standpunt door te stellen dat Jogi de ontwikkelingsvisie niet heeft om het belang van een afzonderlijk ministerie van Olie en Gas te begrijpen. “We hebben het ministerie van Olie en Gas niet als ruilmiddel voorgesteld. We zijn ervan overtuigd dat in deze fase speciale aandacht

nodig is voor olie en gas, een uiterst belangrijk beleidsterrein voor Suriname op dit moment. Zo’n cruciaal beleidsgebied kan niet worden overgelaten aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen”, aldus NPS-fractieleider Gregory Rusland op donderdag 30 november in TBN Prime Alert.


Rusland voegt eraan toe dat hij minister zou zijn geworden als hij dat wilde, maar bewust koos om het land op een andere manier te dienen en een strategische bijdrage te leveren vanuit het parlement. Hij benadrukt dat hij de functie van staatsadviseur onbezoldigd heeft vervuld en zelfs de president adviseerde om de resolutie te wijzigen en hem onbezoldigd in te zetten.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie