• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Retentie Monitoring Unit voor voldoende vreemde valuta en stabiele koersen

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft de Retentie Monitoring Unit (RMU) geïnstalleerd. De unit moet erop toezien dat alle verdiende vreemde valuta uit exporten naar Suriname komen – repatriëren – en dat een deel daarvan beschikbaar komt voor de economie – retentie – bijvoorbeeld voor de import van medicamenten, brandstof en andere noodzakelijke importproducten.

Foto: Minister Raghoebarsing. Foto: Kabinet van de President

De plicht tot repatriëring en retentie wordt door regels van de Deviezencommissie voorgeschreven. De repatriatie lukt goed, de vreemde valuta komen naar Suriname. Maar de retentie – de verkoop ten behoeve van de gemeenschap – loopt stroef. De
RMU zal erop toezien dat 35 procent van de vreemde valuta ook echt beschikbaar komt voor noodzakelijke importen.

De RMU is belangrijk om koersen en prijzen te stabiliseren. Maatregelen hebben in het verleden goed gewerkt. Zo heeft er eerder een commissie, in de eerste helft van 2021, koersen en prijzen kunnen helpen stabiliseren door retentie en beschikbaarstelling van vreemde valuta voor de importen van brandstoffen, basisgoederen en medicamenten.

Overheid en bedrijven; met name de klein goudmijnbouw, zagen het belang van de maatregelen en hebben prima meegewerkt. Het heeft toen geholpen vreemde valuta beschikbaar te hebben en de koersen te stabiliseren. Die commissie staakte haar werkzaamheden nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) druk op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitoefende om niet meer mee te werken aan deviezenallocatie na de aanpassing van de wisselkoers op 7 juni 2021.

Het is de bedoeling dat de RMU de draad weer oppakt en erop toeziet dat de regels van de Deviezencommissie worden nageleefd, zodat er voldoende vreemde valuta blijft circuleren en dat de koers stabiliseert. Het team zal de regering ook adviseren over eventuele bijsturing en flankerende beleidsmaatregelen.

De RMU bestaat uit de volgende personen: Ritesh Ganpat (voorzitter) en Reguillo Hira namens het ministerie van Financiën en Planning, Aroen Jadoenathmisier (Deviezencommissie), Michel Karsoredjo (Belastingdienst) en Sanjay Gaurisankar (Centrale Bank van Suriname).


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie