• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Reiskosten Caricom-top gedragen door Saoedi-Arabië

| cds | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi zal op 14 november 2023 vroeg in de ochtend naar Barbados vertrekken om deel te nemen aan de eerste Caricom-top met Saoedi-Arabië.

Voor de eerste keer zullen alle veertien regeringsleiders van het Caribisch gebied deelnemen aan de top, waarvan Saoedi-Arabië de kosten zal dragen.

 

Saoedi Arabie faciliteert de reis van Caricom leiders vanuit drie landen in het Caribisch Gebied.
 

Deze historische vergadering zal op 16 en 17 november 2023 plaatsvinden in Riyad, hoofdstad van Saoedi-Arabië. President Santokhi keert 18 november 2023 naar Suriname. 

Het is bekend dat de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en de Caricom-regio in de afgelopen twee jaar zijn

versterkt. Er zijn meerdere bezoeken geweest van hoge regerings vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië aan de regio. De bijeenkomst markeert een mijlpaal voor de Caricom-regio om de betrekkingen met Saoedi-Arabië te verstevigen. Op de agenda staan belangrijke kwesties zoals klimaatverandering, olie en gas, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de internationale economische situatie. De focus zal voornamelijk liggen op de functionele samenwerking tussen Caricom, in het bijzonder Suriname, en Saoedi-Arabië. President Chandrikapersad Santokhi zal de bijeenkomst toespreken en benadrukt het belang van deze historische ontmoeting voor de Caricom-gemeenschap en Suriname.

Suriname heeft een aanzienlijke moslimgemeenschap, georganiseerd in meer dan 25 organisaties. De president

heeft recentelijk gesprekken gevoerd met de minister van Staat van Saudi Arabia, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, over het vergemakkelijken van de reis naar Mekka voor bedevaartgangers waaronder overeenkomsten om visumaanvragen te vereenvoudigen en logistieke ondersteuning ter plaatse te bieden. Er wordt ook gesproken over een verdere samenwerking tussen Suriname en Saoedi-Arabië.

Eerder deze week bezocht een technisch team van het Saoedi-Arabische Ontwikkelingsfonds Suriname, wat kan leiden tot financiering van projecten op basis van schenkingen of lage leningen met lage rentetarieven. Deze samenwerking zal op lange termijn voordelen opleveren voor Suriname en bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land.

President Santokhi heeft grondig en breed overleg gevoerd binnen de regering en het politieke veld over de vraag of hij onder de huidige omstandigheden naar Saoedi-Arabië moet afreizen. Hij is zich bewust van de belangrijke ontwikkelingen in Suriname, waaronder de recente acties van de vakbonden. Tegelijkertijd ziet hij het als cruciaal om zijn rol als staatshoofd te vervullen in het verbeteren van internationale betrekkingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen ten voordele van land en volk.

De president is van mening dat zijn aanwezigheid in Saoedi-Arabië noodzakelijk is en heeft het cluster van ministers gemandateerd om de gesprekken met de vakbonden voort te zetten. Gesprekken met RAVAKSUR en C-47 zijn al positief en constructief verlopen. In de komende dagen zal worden nagegaan of een overeenkomst kan worden ondertekend om deze overeenstemming te bekrachtigen.

Het staatshoofd benadrukt dat hij tijdens zijn afwezigheid continu op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen en, indien noodzakelijk, ook direct via virtuele platforms in contact kan zijn met de georganiseerde vakbond. De president deelt ook mede dat orde en rust in het land gehandhaafd zal worden. Hiertoe hebben de gewapende machten de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.

In deze situatie, waarbij de regering met succes heeft bijgedragen aan de stabilisatie en hervorming van de economie, roept de president alle sectoren, de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging op om gezamenlijk bij te dragen aan het herstel en de toekomst van Suriname. President Santokhi benadrukt dat de hele samenleving, wij allemaal, vanuit de specifieke verantwoordelijkheid die wij dragen, een constructieve en substantiële bijdrage moeten leveren om ons land weer bloeiend en leefbaar te maken.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| cds | Door: Redactie