• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regiocommandant Oost: “Er speelt veel meer in Moengo en Albina dan alleen een tekort aan politieagenten”

| suriname herald | Door: Redactie

Er moet in Moengo en Albina veel gedaan worden. Op deze plaatsen gaat het niet alleen om het tekort aan manschappen op de politieposten, maar er doen zich nog meer zaken voor, die aangepakt moeten worden. Tot deze conclusie komt de regiocommandant Regio Oost, Melvin Pinas. Hij is begin augustus van dit jaar als regiocommandant in het oosten aangesteld.

“Ik ben bezig te kijken hoe er beleid kan worden ontwikkeld op dit stuk en hoe we Moengo en Albina kunnen aanpakken. Ook in Moengo gaan we proberen om dichterbij de samenleving te komen,” zegt Pinas.

De focus is niet alleen op het

tekort aan manschappen.

“Er zijn al gesprekken gevoerd met de leiding van het KPS en ik garandeer de samenleving, dat er een oplossing in deze gebieden komt voor wat de aanpak van de criminaliteit en andere vraagstukken betreft, die de politie aangaan. Die zullen zeker aangepakt worden”, geeft Pinas aan.

“Deze gebieden hebben mijn aandacht. We zijn ervan op de hoogte dat tegen het eind van het jaar bepaalde ontwikkelingen zich in Albina voordoen en er wordt hard daaraan gewerkt. In dat gebied zullen er strategieën worden uitgezet, maar die kunnen niet prijsgegeven worden. Ik kan slechts meedelen dat er hard aan gewerkt wordt,” belooft de politiecommandant van de regio, zonder verder in details te treden.

De districtscommissaris (dc) van Marowijne-Zuidoost, Clyde Hunswijk, heeft onlangs tegenover Suriname Herald zijn bezorgdheid geuit over de toenemende criminaliteit in Albina. Hij gaf ook aan dat er een tekort was aan manschappen. Volgens de burgervader zijn er maar drie politieambtenaren, die op het politiebureau werken. Echter kunnen zij alleen de criminaliteit niet aanpakken.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie