• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGERING VERWACHT TEKORT VAN 3,3 MILJARD SRD IN 2023

| united news | Door: Redactie

De regering verwacht een tekort van 3,3% van het Bruto Binnenlandsproduct (bbp) op de ingediende begroting van 2023. Dit komt neer op 3,293 miljard SRD. 

Aan inkomsten verwacht de regering 33,9 miljard SRD in 2023, en aan uitgaven 37,2 miljard SRD. Dit is opgenomen in de ingediende ontwerpstaatsbegroting 2023. Het is gebruikelijk dat tijdens de begrotingsbehandeling dat het verslag hier en daar geamendeerd zal worden. Hierdoor kunnen de uitgaven afnemen, maar eventueel ook toenemen.

De Nationale Assemblee (DNA) heeft het laatste woord, en zal haar prioriteitsgebieden aangeven. De verwachting is dat er gepleit zal worden voor extra middelen om armoedebestrijding tegen te

gaan.

Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2023 uit: Operationele Uitgaven ad SRD 9,5 miljard SRD, terwijl de programma’s een totaalbedrag bestrijken van 27,7 miljard SRD. De operationele uitgaven, hebben betrekking op onder andere om personeelsgerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries.

Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven, gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en Sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van: goederen en diensten; subsidies, bijdragen en schenkingen; kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen.

De Programma’s presenteren het uit

te voeren beleid c.q. projecten van de regering. Hiervan zal een bedrag van afgerond 19,4 miljard uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht.

In de ingediende begroting maakt de regering melding van 8,4 miljard SRD aan leningen en schenkingen.

Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2023 worden deze onderverdeeld in:

  • Directe Belastingen: 7,9 miljard SRD
  • Indirecte Belastingen: 9.8 miljard SRD
  • Niet Belasting Middelen: 7.9 miljard SRD
  • Donormiddelen: afgerond 500 duizend SRD
  • Het totaal van de Belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op 25, 58 miljard SRD.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie