• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGERING VERRUIMT HYPOTHECAIRE LENING NAAR SRD 1,5 MILJOEN

| dagblad de west | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft de afgelopen week tegenover een groep journalisten verteld, dat het bedrag van SRD 950.000 dat kon worden geleend bij de algemene banken ten behoeve van de bouw, is verruimd naar SRD 1,5 miljoen. Dit tegen een rentepercentage van 7 procent. Volgens de president is het de bedoeling om de woningnood zoveel als mogelijk te verkleinen. De regering is daarnaast druk bezig om mensen die grond toegewezen hebben gekregen, makkelijker toegang te geven tot hun perceel door de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen.


De president zei dat de regering momenteel bezig is de mogelijkheden te bekijken om

woningen die om een of andere redenen niet zijn afgebouwd, alsnog af te bouwen. Dit is volgens hem het geval aan de Gompertstraat, waar de woningen al enige tijd gereed zijn, maar de ondernemer weigert deze over te dragen aan de rechthebbenden vanwege achterstallige betaling van de overheid. Dit is volgens Santokhi het geval bij meerdere projecten.

De president zei verder de emoties te snappen rondom de conversiewet, echter zal hij deze normaal voortzetten, aangezien deze wet rechtszekerheid biedt aan burgers. Het staatshoofd is van mening dat de ‘kleine man’ hiermee geholpen wordt. Hij verduidelijkte dat de eerder goedgekeurde grondconversie nooit

in werking is getreden, omdat de vereiste betaling van 20 euro per vierkante meter, te hoog lag. Met de zekerheid die burgers nu hebben, betekent het ook dat eigenaren meer mogelijkheden hebben om gemakkelijker een lening aan te vragen voor bouw of renovatie. De conversie die per 1 november is ingegaan, houdt in dat burgers de grond van de overheid waarop zij wonen tot een omvang van 2500 m² kunnen kopen voor een bedrag van SRD 25 per vierkante meter.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie