• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering streeft naar integrale aanpak problemen mensen met een beperking

| suriname herald | Door: Redactie

Tijdens een ontmoeting onder leiding van minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het regeringsteam gesproken met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen voor mensen met een beperking. Het belang van een effectieve vertegenwoordiging voor overleg met de regering werd benadrukt, om knelpunten doeltreffend aan te pakken en een inclusieve aanpak te waarborgen.

Partijen kwamen vandaag bijeen in het Perscentrum van het Kabinet van de President om te streven naar de oprichting van een platform voor de bespreking van zorgen en oplossingen. Er bestaat echter verdeeldheid over de oprichting van dit platform, waarbij is voorgesteld dat focal points vanuit

de doelgroep worden aangewezen om namens de organisaties met de regering in overleg te treden.

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende zorgpunten aangekaart, waaronder vertraagde financiële uitkeringen, gebrek aan subsidies voor instellingen, en ontoereikende oplossingen. Minister Pané gaf aan dat er plannen zijn om een helpdesk op te zetten bij het ministerie om burgers, met name mensen met een beperking, van de juiste informatie te voorzien.

Eerder heeft president Chan Santokhi de inzet van de regering benadrukt om problemen van mensen met een beperking integraal en duurzaam aan te pakken. Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiële werkgroep “Brede Welzijn voor Personen met een

Beperking”, benadrukte de inspanningen van de regering om het sociaal vangnet te versterken en financiële uitkeringen aan sociaal zwakkeren te verhogen.

| suriname herald | Door: Redactie