• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering stelt US$ 7,5 miljoen beschikbaar voor woningbouwproject Paramaribo-Noord

| suriname herald | Door: Redactie

De regering heeft US$ 7,5 miljoen ter beschikking gesteld aan Pan American Real Estate NV ter ondersteuning van de bouw van het North Area One woningbouwproject in Paramaribo-Noord. Uit stukken waar Suriname Herald de hand op heeft weten te leggen blijkt dat dit in 2019 al was overeengekomen met de vorige regering.

Uit een missive ondertekend door president Chan Santokhi blijkt dat er een bedrag van ruim US$ 7,5 miljoen zou zijn vrijgemaakt voor de aanleg van wegen en de nutsvoorzieningen voor dit woningbouwproject. In het kader van het Public-Private Partnership (PPP) op het gebied van de uitvoering van het North

Area One woningbouwproject wordt er afgeweken van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding en een bedrag van US$ 7.449.789,58 beschikbaar gesteld ten behoeve van Pan American Real Estate NV, zijnde de bijdrage vanuit de staat Suriname voor de weginfrastructuur, staat in de missive.

Binnen dit PPP-verband is op 6 september 2019 een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen Pan American Real Esate NV en het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen (FWLI) waarin is overeengekomen dat aan de staat Suriname gevraagd zal worden de wegverharding inclusief ontwatering, elektriciteit en het waterleidingnetwerk aan te leggen op het te bouwen terrein van 29 hectare.

Dit is

ook benadrukt in de afgegeven verkavelingsvergunning, waarna door Pan American in het jaar 2019 een aanvang is gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein en het opzetten van de woningen, aldus een passage uit de missive getekend door president Santokhi.

Vanuit de overheid is er op een gegeven moment geen uitvoering gegeven aan de aanleg en verharding van wegen. Om te voorkomen dat er stagnatie plaatsvindt in de uitvoering heeft Pan American Real Estate NV de weginfrastructuur en het aanleggen van ontwateringskanalen zelf ter hand genomen.

Door het ministerie van Openbare Werken is op 6 en 7 september 2021 een opname verricht naar de reeds aangelegde en nog aan te leggen infrastructurele voorzieningen inclusief ontwateringswerken, welke begroot zijn op US$ 4.707.124,58.

Dit project is in september van het afgelopen jaar gelanceerd. Het bedrijf zal met dit project ruim 561 woningen neerzetten.

De missive:
RV missive 095_ Pan American Real Estate deal


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie