• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering niet helemaal tevreden over inspanningen olie- en gasindustrie

| suriname herald | Door: Redactie

De regering is volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) nog niet helemaal tevreden over de inspanningen binnen de olie- en gasindustrie. Dit ondanks de moeite voor het in kaart brengen van wat er nodig is. “Er is nog veel werk aan de winkel”, aldus de bewindsman woensdag voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM). 

Er moet volgens hem meer aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten binnen de olie- en gasindustrie. Het beleid moet ook goed afgestemd zijn op de ontwikkelingen die zich voordoen op nationaal en internationaal niveau.

De bewindsman spreekt de hoopt uit

dat Surinaamse ondernemers tijdens de afgelopen Suriname Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition (SEOGS) goed van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om hun bedrijven te promoten.
 

“Om mee te liften op de bloei van de olie- en gasindustrie moeten bedrijven de basisstandaarden al in place brengen, willen zij voor de komende periode ook meeliften met de successen die worden geboekt. De regering biedt ondersteuning aan de bedrijven die zich willen inzetten in deze industrie. De regering blijft ook niet stilzitten op het gebied van arbeidswetgeving.”

Minister Abiamofo zegt dat ook het onderwijs mensen de mogelijkheid moet bieden om een plek

te bemachtigen in de olie- en gassector. Het Natuurtechnisch Instituut (Natin) is volgens hem een van de instituten die worden ingezet om kaderopleidingen te doen die gericht zijn op de olie- en gasindustrie.

“Het Natin heeft heel wat ondersteuning geboden, ook bij het ontwikkelen van de juiste curricula. Er zal verder ook geïnvesteerd moeten worden in andere sectoren”, aldus de NH- bewindsman. Hij voegt eraan toe dat er voor de toekomstige generaties een basis gecreëerd zal moeten worden. Dit moet gaan gebeuren met behulp van het Spaar- en Stabilisatiefonds.

| suriname herald | Door: Redactie