• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering beschermt samenleving door dieselprijs te subsidiëren

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat de regering de samenleving beschermt door de prijs van diesel te subsidiëren. Diverse assembleeleden vroegen tijdens de vergadering aandacht voor de brandstofprijzen die wederom zijn gestegen. Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, sprak van een drastische verhoging en vroeg de regering extra ondersteuning te geven aan de samenleving.

Achaibersing legde uit dat de wereldmarktprijs voor brandstof aan het stijgen is en dat Suriname als netto-importerend land dus niet ontkomt aan de stijging. Het is het beleid van de regering om de brandstofprijs rond de vijfde van elke maand vast te stellen op basis van een price cap methode. Momenteel is de kostprijs van diesel SRD 26.45 en van unleaded SRD 26,81. Met governmenttake zou de prijs voor diesel en unleaded respectievelijk SRD 29,60 en SRD 30,31 zijn.

Nu wordt er geen govermenttake geheven op diesel en unleaded. Achaibersing zei dat als er geen prijsaanpassing doorgevoerd zou worden, de prijs van diesel en unleaded aan de pomp respectievelijk SRD 19,87 en SRD 22,71 zijn. Dit zou betekenen dat diesel met SRD 6.85 en unleaded met SRD 4,10 per liter gesubsidieerd wordt. Het beleid van de regering is om de samenleving te beschermen en diesel te subsidiëren, omdat de dieselprijs direct invloed heeft op de transport- en productiesector, waardoor de prijzen van goederen en diensten meteen de lucht in zouden gaan. 

“Een aanpassing van de prijs van unleaded is minder gevoelig daarvoor.” De regering is niet instaat unleaded volledig te subsidiëren, dus is besloten om per liter diesel SRD 6,58 te subsidiëren en de subsidie op unleaded 50 procent van de verhoging te laten zijn. Dus wordt nu een subsidie van SRD 2,05 toegekend aan unleaded. Per maand betaalt de overheid SRD 144 miljoen aan subsidie voor brandstof.

Asiskumar Gajadien (VHP) vroeg de regering om de oliemaatschappijen te controleren, omdat de oliemaatschappijen zulke prijzen hanteren dat zij instaat zijn op de markt hogere opkoopkoersen aan te bieden, dan de normale bankkoers die gehanteerd wordt. Dat wil volgens Gajadien zeggen, dat men enorme winsten maakt. Hoe vroeg om informatie over de prijsvorming vanuit de import.

| suriname herald | Door: Redactie