• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RECHTER WIJST VERZOEKT INVRIJHEIDSSTELLING REÇUFRAUDE-VERDACHTEN AF

| dagblad de west | Door: Redactie

Op 25 januari 2024 is de behandeling van de reçufraudezaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, R. Koendjbiharie, M. Rother, Y. Rother en S. Cruden voortgezet door de kantonrechter. De laatstgenoemde verdachte was afwezig. De zaak stond voor dupliek van de advocaten.

Advocaat Kanhai heeft tijdens zijn dupliek aangegeven, dat hij blijft bij hetgeen hij tijdens zijn pleidooi heeft aangevoerd. Hij vroeg om de vervolgingsambtenaar niet ontvankelijk te verklaren en de verdachten vrij te spreken.

Verder vroeg hij om het beslag op de in beslag genomen goederen op te heffen en de goederen terug te geven, omdat de staat in zijn

totaliteit terug is betaald en geen verlies heeft geleden. Hij deed ook een verzoek tot vrijlating van de verdachten M. Rother, D. Kom en R. Koendjbiharie, die thans in detentie zitten.

Advocaat Denz heeft in zijn dupliek ook aangegeven, dat hij blijft bij hetgeen hij tijdens zijn pleidooi heeft aangevoerd. Hij vroeg om de verdachte M. Kom vrij te spreken of te veroordelen voor het feit onder D van de tenlastelegging.

Advocaat Pick heeft toegelicht dat hij ook blijft bij hetgeen hij tijdens het pleidooi naar voren bracht.

Verder vroeg hij de kantonrechter om de voorlopige hechtenis van de thans ingesloten verdachten op

te schorten onder door de kantonrechter te stellen voorwaarden.

Advocaat Algoe bleef ook bij de tijdens het pleidooi gevraagde vrijspraak voor haar cliënt, verdachte Cruden. De kantonrechter heeft de verzoeken tot invrijheidstelling afgewezen. Op 22 februari 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zullen de verdachten het laatste woord voeren. De rechter zal daarna de uitspraak doen.

Reçufraude

Op 28 juni 2022 is door de directeur van het ministerie van Financiën en Planning, aangifte gedaan contra de verdachte Robert Koendjbiharie ter zake valsheid in geschrifte en oplichting van een bedrag van SRD 40.965.597,42. Naar aanleiding van het onderzoek kwam de persoon Sergio Cruden, alias Taffa, in beeld, toen de justitiële autoriteiten stuitten op bedragen die waren overgemaakt en waarmee vervolgens twee Mercedes Benz voertuigen waren gekocht. De justitiële autoriteiten kwamen achter de aankoop van een zwarte en een witte Mercedes die een totale waarde vertegenwoordigen van SRD 8.5 miljoen, nadat zij de SRD-overmakingen hadden gevolgd naar twee verschillende ‘Logistics’ bedrijven.

Na de aanhouding van Sergio Cruden, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachte Rother, Mosa Izaak, die de bode was van het ministerie van Financiën. Rother werd ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte, money laundering, verduistering dan wel medeplichtigheid daaraan, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

Gedurende het verdere onderzoek is gebleken, dat er onder meer woningen, voertuigen en sieraden zijn aangeschaft met een deel van de gelden. Kort daarna werd in het kader van dit onderzoek, ook het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het ministerie van Financiën, Danielle Kom, aangehouden en ingesloten door de justitiële autoriteiten die belast zijn met dit onderzoek. Rother was enige tijd voortvluchtig tot hij in oktober vorig jaar werd aangehouden door het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Regio Bijstand Team Midden.  Robert Koendjbiharie, alias Blaka, die gezocht werd, werd een week voor Mosa Rother aangehouden door de justitiële autoriteiten nabij een appartementencomplex te Leonsberg. Hij was naar verluidt, eerder uitgeweken naar Frans-Guyana, maar keerde terug naar Suriname.

Mosa Rother en Danielle Kom worden in deze strafzaak gezien als de hoofddaders en blijken naar verluidt, sinds 2015 in dienst te zijn bij het ministerie van Financiën. De verdachte Rother, had naar verluidt, al jaren voor zijn indiensttreding een strafblad.

 

| dagblad de west | Door: Redactie