• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rechter Charan: ‘Ik ga niet tornen aan het recht van vrije meningsuiting van de burger’

| de ware tijd | Door: Redactie

door Wilfred Leeuwin

PARAMRAIBO — Rechter Anand Charan, fungerend president van de hofkamer die in hoger beroep de behandeling van de strafzaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in behandeling heeft, zegt niet te zullen tornen aan het recht van vrije meningsuiting. Hiermee verwierp hij de claim van het Openbaar Ministerie (OM), ondernemer Vijay Kirpalani en diens advocaat Edward Naarendorp.

De vervolging, Kirpalani en Naarendorp hadden min of meer het Hof van Justitie gevraagd om Robert van Trikt, ex-governor van de CBvS, te verbieden om als verdachte in de media uitspraken te doen en hun naam niet te noemen in de geruchtmakende

rechtszaak. “Dat gaan we niet doen, we gaan niet komen aan de vrije meningsuiting van de burger”, sprak de rechter maandag bij de behandeling van deze zaak, verwijzend naar de Grondwet waarin dit burgerrecht is gewaarborgd.

“Op 20 mei zal de rechter nog enkele zaken bespreken en mag de ex-governor zijn laatste woord voeren”

Charan heeft evenwel alle partijen die in deze zaak zijn betrokken, ook het OM, gevraagd tot het einde van deze rechtszaak rekening te houden met het beginsel geen uitspraken te doen in het openbaar van een rechtszaak die bij de rechter onder de hamer ligt. Van Trikt, ingenomen

met deze uitspraak van de rechter, heeft de magistraat toegezegd daar rekening mee te zullen houden.

Verzoeken

Charan heeft hiermee het OM niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek om de voorlopige invrijheidstelling van Van Trikt in heroverweging te nemen en nieuwe voorwaarden daaraan te verbinden. Het OM vindt dat de ex-governor moet worden verboden contact te hebben met de media en journalisten, omdat hij daarmee een mediaoffensief gaande houdt om zo zijn onschuld te bewijzen. Er zouden daaraan consequenties moeten worden verbonden. Echter, de rechter is maandag aan dit verzoek van de  vervolging voorbijgegaan.

Kirpalani en zijn advocaat Naarendorp hadden afzonderlijk het Hof aangeschreven en zich beklaagd dat Van Trikt hen in het openbaar bespreekt. Ze vinden dat de voormalige governor hen ten onrechte in deze affaire betrok en dat ze worden gelasterd. Beiden vroegen het Hof maatregelen tegen Van Trikt, zoals het opleggen van een zwijgplicht. Ook hieraan ging Charan maandag voorbij.

Burgerlijke vrijheid

Op een eerdere zitting hebben Chandra Algoe en Irvin Kanhai, de advocaten van Van Trikt, verontwaardigd gereageerd op het verzoek van het OM, Kirpalani en Naarendorp. Het OM werd ervan verweten te komen aan de burgerlijke vrijheden van hun cliënt, terwijl het verzoek van Kirpalani en Naarendorp werd getypeerd als “verregaand”.

Zij zouden niet het Hof moeten aanschrijven maar zoals elke burger naar de gewone rechter moeten stappen, wanneer zij van mening zijn dat zij worden gelasterd. Van Trikt heeft toen, op vragen van de rechter, gemotiveerd dat hij in de publiciteit slechts een toelichting gaf op wat in een openbare zitting ter sprake was gekomen.

Volgens hem zijn zowel Kirpalani als Naarendorp wel degelijk onderdeel van de CBvS-affaire.

De behandeling van het hoger beroep van Van Trikt nadert haar einde. Nadat op 20 mei de rechter nog enkele zaken zal bespreken en de ex-governor zijn laatste woord mag voeren, zal op een volgende zitting uitspraak worden gedaan. De voormalige CBvS-president vecht zijn veroordeling in eerste aanleg aan.

Hij werd door kantonrechter Maytrie Kuldip Singh veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair met zestien maanden celstraf.

| de ware tijd | Door: Redactie