• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RATTENGIF PROBAAT TEGEN RATTENPLAAG IN NICKERIE

| dagblad de west | Door: Redactie

Het gif dat enige tijd geleden in het district Nickerie gedistribueerd werd onder de boeren, is een samenstelling die vermengd is met breukrijst en padie, het moet in hoeveelheden van 50 gram in plastic of bamboebuizen op afstanden van 20 meter van elkaar op de dammen van de arealen worden geplaatst.

Volgens Soedeschand Jairam, waarnemend directeur van LVV, is sedert vorig jaar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) afhankelijk van de leverancier, zodat duidelijk wordt in welke mate en hoeveelheden het gif kan worden bereid om ook aan andere boeren in de zwaarst getroffen gebieden, te kunnen aanbieden.

Intussen heeft

LVV 500 kilogram rattengif verstrekt aan negentien padieboeren. Volgens Jairam is dat het eerste deel van een partij rattengif, die LVV aan boeren in de meest getroffen gebieden heeft gegeven.

Jairam vertelde aan de media, er bewust van te zijn dat ook andere sub-sectoren binnen de landbouw in Nickerie worden geteisterd door ratten en dat er dus ook aan bijvoorbeeld de tuinbouwers, gif zal worden verstrekt.

De eerste partij rattengif en buizen waarin het gif geplaatst moet worden is door tussenkomst van minister Parmanand Sewdien vorig jaar tot stand gekomen, waarbij hij in het Henar-gebied de schade die werd aangericht aan padie

aanplanten heeft kunnen aanschouwen.

Jamillah Salarbaks onderdirecteur van Landbouw, zei dat er degelijk sprake is geweest van een rattenplaag binnen de rijstsector. Deze bevestiging kwam van Salarbaks na klachten van de boeren.

Volgens haar moet deze plaag serieus worden genomen, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, dat grote schade voor de sector met zich mee zal brengen.

Salarbaks vertelde dat de meeste klachten uit Wageningen en Henar kwamen. Hierdoor zijn de boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden. Ook het feit dat door aanhoudende regens in de seizoenen padievelden niet afgeoogst konden worden, heeft gemaakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal.

Ook voorlichters en andere medewerkers van LVV waren in het veld om de schade op te nemen, maar ook om boeren bij te staan met advies hoe zij de rattenpopulatie in de verschillende rijstvelden kunnen bestrijden.

Aan de boeren wordt geadviseerd gezamenlijk de bestrijding van de ratten aan te pakken, waardoor de ratten niet van het ene veld naar het daarnaast gelegen perceel kunnen vluchten. Ook wordt de landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode, te willen zaaien.

Er wordt door LVV gewerkt aan een oplossing door middel van een onderzoek over hoe op structurele wijze de rattenplaag teruggedrongen kan worden, waardoor de rijstsector bevrijd wordt van de plaag.

 

| dagblad de west | Door: Redactie