• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RAMDIN: ‘OVERHEIDSAPPARAAT KOST TEVEEL, MAAR PRODUCTIE IS WEINIG

| dagblad de west | Door: Redactie

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, is de regering bezig te bezuinigen waar nodig en ondersteuning te verschaffen aan degenen die het hard nodig hebben. Zo gaf de bewindsman afgelopen week voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering te kennen, dat het overheidsapparaat de regering teveel kost en op grond daarvan is besloten het door te lichten.

Ook de productie laat volgens Ramdin te wensen over. Hij geeft aan, dat er reeds plannen zijn gemaakt het overheidsapparaat efficiënt te laten functioneren.  Ook de subsidies zullen volgens de minister worden afgebouwd. Hij geeft aan dat in de

afgelopen jaren groepen in de samenleving zijn gesubsidieerd die dat niet nodig hadden. Dit was ook het geval met bedrijven die op kosten van de overheid grote winsten hebben gemaakt.

De bewindsman geeft aan, dat dit zal worden gestopt en dat deze bedrijven zullen moeten gaan naar het vaststellen van een reële prijs voor hun diensten of goederen. Ramdin benadrukte dat zij die de subsidie nodig hebben, deze wel zullen ontvangen. Het gaat in dezen volgens hem om een groot deel van de samenleving.

De bewindsman zegt dat de sociale projecten zullen worden voortgezet, zoals was beloofd door de president.

Zo is volgens Ramdin reeds een start gemaakt met de zogenaamde ‘Moni Karta’, om degenen die het het hardst nodig hebben, tegemoet te komen.

Volgens hem wordt er ook bezuinigd op buitenlandse dienstreizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens de bewindsman, in het afgelopen jaar zeker 35 procent moeten inleveren.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie