• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PROGRAMMA REHABILITATIE ONTWATERINGSWERKEN PARAMARIBO VAN START

| dagblad de west | Door: Redactie

De start van het programma ‘Rehabilitatie Ontwateringswerken Paramaribo’ heeft gisteren plaatsgevonden op de parkeerplaats van de Centrale Markt aan de Waterkant. Diverse hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig bij deze plechtigheid, waaronder president Chandrikapersad Santokhi, districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Ricardo Bhola, minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en overige belanghebbenden.


Bhola zei in zijn toespraak dat Suriname al jaren  vraagt om een oplossing betreffende het ontwateringsvraagstuk. In het jaar 2021 was er sprake van een watercrisis, die een behoorlijke impact had op de totale samenleving. Bhola zei onder de indruk te zijn van dit initiatief van het rehabiliteren van de  ontwateringswerken en hoopt dat

de wateroverlast in Paramaribo in de toekomst tot het verleden mag behoren.

Satish Mohan, directeur Civiel Technische Werken, heeft een korte presentatie verzorgd over wat er allemaal bereikt is wat de ontwateringswerkzaamheden betreft en wat nog moet worden uitgevoerd in de komende periode.

Door de slechte economische situatie zijn de budgetten heel beperkt om de werkzaamheden te verrichten, desondanks  heeft het ministerie van Openbare Werken bepaalde manieren bedacht om door  middel van  sponsoring en leningen die herbekeken zijn, deze in te zetten voor de rehabilitatie. Volgens Mohan

zijn er kunstwerken die al gerehabiliteerd zijn en andere die nog aan rehabilitatie toe zijn, zullen in de komende twee tot drie jaar worden aangepakt. In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van alle kunstwerken wat betreft waterhuishouding in heel Suriname, en het gaat om kanalen, sluizen, pompgemalen en dijken die verstevigd moeten worden. Het totaalbedrag voor al deze projecten, los van onderhoud, komt neer op SRD 700 miljoen, en dit komt niet voor op de begroting. Mohan hoopt dat in de komende jaren de resultaten van alle werkzaamheden merkbaar zullen zijn.

President Chandrikapersad Santokhi zei dat Paramaribo zoals het nu is, terecht gekomen is in wat spanningsvelden, en die spanningsvelden verwachten zuivere en  goede besluiten. Die spanningsvelden zullen ook ervoor  zorgen dat er elke keer groepen zullen zijn die het niet eens zullen zijn met de genomen maatregelen. Enerzijds is Paramaribo een historische stad die geregistreerd staat op de Werelderfgoedlijst. Volgens Santokhi, hebben we in Paramaribo een gemeenschap die veel water gebruikt, en deze hoeveelheid aan water moet vervolgens doorstromen naar de rivier.

De nieuwe moderne ontwateringssystemen die het ministerie van Openbare Werken wil toepassen, zullen ervoor moeten zorgen dat de ontwatering efficiënter kan geschieden. ‘’Regulering van de afwatering is noodzakelijk in Paramaribo’’, benadrukte hij. ‘’Klimaatverandering kan ook een grote rol spelen en daarop moeten wij als land  voorbereid zijn en samen ervoor  zorgen en maatregelen treffen voor een vlotte afwatering, maar de regering kan het niet alleen uitvoeren. De hulp van de public private samenwerking, zoals gepresenteerd, zal nodig zijn. Maar ook als samenleving moeten wij letten op onze directe omgeving en deze schoon en netjes houden, zodat het deels  een bijdrage levert aan de  ontwatering. Met een goede aanpak van zaken is er voor alles een oplossing’’, aldus de president.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie