• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “Wijziging kiesstelsel nog steeds op agenda”

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi is nog steeds voorstander van het wijzigen van het kiesstelsel. Dit liet hij gisteren weten aan Suriname Herald. Wijziging van het kiesstelsel heeft volgens hem niets te maken met een politieke partij. Integendeel heeft die te maken met wat de samenleving wil, licht het staatshoofd toe.

Hij heeft gisteren een coalitietop meeting gehad met de voorzitters van de coalitiepartijen en fractievoorzitters van de coalitiepartijen in het parlement. De voorzitter van de NPS tevens fractievoorzitter van de NPS in De Nationale Assemblee, Gregory Rusland, was niet aanwezig, omdat die uitlandig is. 

Iedereen is het erover eens dat het kiesstelsel gewijzigd

moet worden. "Alleen moet beslist worden wat het wordt en wanneer het moet gebeuren." Als er verkiezingen zijn in 2025 kunnen de wijzigingen niet nog in 2024 plaatsvinden, is Santokhi van oordeel. De voorbereidingen moeten nu getroffen worden om in 2023 de wijzigingen door te voeren. Er is afgesproken dat de leiders met hun partijen doorgaan met de afspraken die zijn gemaakt aan het begin van de regeerperiode. 

"Het kiesstelsel staat op agenda," benadrukt het staatshoofd. Hij vertelt dat na het aantreden als regering besloten is dat een adviseur belast wordt met het inventariseren van alle wijzigingen. Er zijn de afgelopen jaren zoveel commissies in dat kader ingesteld. Zo was er ook een commissie onder leiding van gewezen president Jules Wijdenbosch. Er is voor gekozen om niet opnieuw een commissie te benoemen, omdat er op dit gebied al veel werk is gedaan. 

Er is een inventarisatie gemaakt van alle aanbevelingen en ook wat betreft de grondwetswijzigingen, Kieswet en wijziging van het kiesstelsel. Afgesproken is dat de vier politieke partijen in de coalitie, dit intern gaan bespreken. Dat is al gebeurd. Volgende week komen de vertegenwoordigers van alle politieke partijen bij elkaar om te praten over de punten, waar ze het wel over eens zijn, die moeten gewijzigd worden. 

President Santokhi voert verder aan, dat het kiesstelsel de democratische gevoelens van een samenleving moet weergeven. Het gaat om rechtvaardige gevoelens. Politieke partijen moeten daarvoor besluiten nemen. Om wijzigingen aan te brengen in het kiesstelsel is twee derde van de meerderheid nodig. Het is van belang om in dialoog te treden om te kijken hoeveel partners het eens zijn om de 34 stemmen te krijgen voor de wijziging. 

"Wijziging van de kieswet, grondwet en het kiesstelsel zijn regeertermijn overschrijdend," zegt hij. Er wordt nagegaan wat gedurende deze regeertermijn veranderd kan worden. Tijdens de regering-Venetiaan en regering-Bouterse zijn een aantal zaken gewijzigd. De afgelopen dagen is er veel discussie gevoerd over het wel of niet wijzigen van het kiesstelsel.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie