• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi staat stil bij collectieve voorspoed tijdens onafhankelijkheidviering Guyana

| cds | Door: Redactie

De onafhankelijkheid van Guyana is niet alleen belangrijk voor het land zelf, maar wordt ook gewaardeerd door de hele regio. President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 27 mei samen met enkele regeringsfunctionarissen Guyana gefeliciteerd met de viering van 58 jaar onafhankelijkheid.

De herdenkingsceremonie in de Royal Ballroom van hotel Torarica werd opgevrolijkt door verschillende optredens die de multi-etnische cultuur van Guyana lieten zien. In zijn toespraak benadrukte het staatshoofd de sterke banden tussen beide landen. Hij bracht de beste wensen over aan president Ifraan Ali, de regering en het volk van het buurland.

President Santokhi gaf aan dat deze gelegenheid niet alleen

de onafhankelijkheid markeert, maar ook de blijvende vriendschap en samenwerking onderstreept. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de gezamenlijke bouw van de brug over de Corantijnrivier, die een toekomst zonder afstand symboliseert en economische en ontwikkelingsmogelijkheden bevordert voor beide landen.

Hij riep op tot reflectie over de principes van eenheid, samenwerking en gedeelde voorspoed. “Laten we bruggen bouwen naar vriendschap en samenwerking”, zei het staatshoofd. De potentie van deze samenwerking is enorm, en door gezamenlijke inspanningen kunnen we opmerkelijke vooruitgang boeken. “Onze gedeelde geschiedenis en samenwerking maken deze viering extra speciaal.”

De Guyanese ambassadeur Virjanand Depoo dook in de geschiedenis van het land

na de onafhankelijkheid en vergeleek verschillende tijdperken. Hij noemde verschillende momenten en producten die de economie positief hebben beïnvloed sinds de onafhankelijkheid, zoals suiker, dat een belangrijke economische pijler werd met grote productievolumes. De diplomaat stond stil bij de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Guyana.

“Suriname is meer dan alleen een buurland. Suriname is een partner waarmee Guyana culturele, historische en democratische banden deelt. Guyana en Suriname versterken hun samenwerking met verschillende significante projecten die economische groei bevorderen”, aldus de diplomaat.

Hij benadrukte ook de nauwe betrokkenheid van Suriname, Guyana en Frans-Guyana bij de bescherming van het Guyanaschild. Ambassadeur Depoo sprak zijn waardering en dank uit aan de overheid en de gemeenschap van Suriname voor hun blijvende vriendschap en ondersteuning.

| cds | Door: Redactie