• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: schijnwelvaart is verleden tijd

| snc.com | Door: Redactie

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in het parlement benadrukte president Chan Santokhi dat de regering geen voorstander is van schijnwelvaart. Het staatshoofd reageerde op beleidskwesties die tijdens de eerste ronde van de APB door fractieleiders werden aangekaart. Met uitzondering van Asis Gajadien waren de geplaatste kanttekeningen van alle fractieleiders zeer kritisch.

BRON: KEYNEWS

Volgens het staatshoofd is schijnwelvaart niet duurzaam en leidt het niet tot behoorlijk bestuur. Santokhi benadrukt dat het huidige beleidskader een voortzetting is van de situatie bij de overname van de regering. Hij streeft naar een solide binnenlandse economie en de ontwikkeling van een zorgstelsel dat dient als fundament voor

groei en ontwikkeling voor huidige en toekomstige generaties.

Hoewel de samenleving offers heeft gebracht, gelooft het staatshoofd dat deze bijdragen de toekomst positief zullen beïnvloeden. “Betere tijden komen eraan, ongeacht verschillende perspectieven. Herstel, toenemende stabiliteit en groei in de economie, koopkracht en investeringssector zijn in zicht. Doelen worden bereikt,” schetst de regeringsleider een rooskleurig beeld van de nabije toekomst.

Santokhi bedankt het college en de gezamenlijke vakbonden voor constructieve ondersteuning en het tekenen van een intentieverklaring op 24 november. Hij is tevreden met de voortzetting van constructieve onderhandelingen en dialoog, met de belofte om gunstige resultaten te behalen in het belang van

het volk. “Laten we ons gezamenlijk inspannen om gemaakte afspraken volledig na te leven en uit te voeren.” Tijdens de recente acties van de vakbeweging hebben bijna alle participerende vakbondsleiders aangegeven dat de president zich niet houdt aan gemaakte afspraken.

“Het traject van herstel en stabiliteit is niet perfect verlopen en onvoorziene ontwikkelingen hebben bijgedragen aan vertraging”, aldus Santokhi. Hij waardeert de constructieve bijdrage van sociale partners en benadrukt de bereidheid om in goed overleg haalbare doelen te bereiken. Hij merkt op dat sommige verwachtingen buiten de realiteit van de Surinaamse economie liggen, maar staat open voor overleg.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie