• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “MKMO’s zijn de ruggengraat van onze economie”

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft de Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO’s) opgeroepen om door te gaan met investeren. “U bent de ruggengraat van de economie,” zei Santokhi vrijdag in de Congreshal. Tijdens deze gelegenheid ondertekenden 32 ondernemers een overeenkomst voor een grant en ontvingen symbolisch een cheque als onderdeel van het SURGE-project.

Dit project, gefinancierd in samenwerking met de Wereldbank en uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) samen met partner Solidaridad, richt zich op het versterken van het algemene zakenleven, vrouwelijk ondernemerschap en plattelandsgemeenschappen. Het SURGE-project heeft 456 MKMO’s aangetrokken, waarvan 43 individuele bedrijven en

13 groepen geselecteerd zijn om een bijpassende grant te ontvangen. 

Susan Bansropansingh, Componentcoördinator van het SCSDP, meldde dat ongeveer 48 procent van de deelnemers vrouwen zijn, met 25 procent uit inheemse gemeenschappen en 14 procent uit Marron-gemeenschappen. President Santokhi benadrukte de onmisbare bijdrage van MKMO’s aan de economie en wees op de eindige natuurlijke hulpbronnen, zoals de opkomende olie- en gasindustrie. 

“Maar uw ondernemerschap zal niet opraken; dat blijft doorgaan. En dat is de kracht van dit project,” aldus de president. Hij prees de drastische maatregelen die de regering heeft genomen om de economie te herstellen en projecten zoals SURGE te laten

slagen. Ondanks de moeilijke omstandigheden heeft de regering een strategie ontwikkeld om ingrijpende veranderingen in het beleid en de financiële situatie van het land te realiseren.

Eric Hansen, directeur van SURGE, noemde het programma een bewijs van de inzet van de regering om economische groei te bevorderen door substantiële investeringen in de ruggengraat van de economie. “We injecteren niet alleen broodnodige kapitaalinvesteringen, maar creëren ook een sneeuwbaleffect dat door ons hele economische landschap zal rimpelen,” benadrukte Hansen. 

Hij meldde dat de 6,2 miljoen dollar uit het SURGE-budget van 220 miljoen dollar direct de operationele capaciteiten van MKMO’s zal vergroten om meer concurrerende goederen en diensten van hogere kwaliteit te produceren en te verkopen.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) benadrukte dat dit een mijlpaal is voor zowel de deelnemende bedrijven als voor de economische toekomst van Suriname. De minister kondigde aan dat er wordt onderhandeld met de Wereldbank om extra middelen beschikbaar te stellen voor een vierde cohort. 

“Toegang tot financiering en kapitaal is een van de grootste uitdagingen, niet alleen in Suriname, maar overal,” onderstreepte de minister. De grant vormt volgens haar niet alleen een financiële injectie, maar ook een krachtige investering in de toekomst van Suriname.

| suriname herald | Door: Redactie