• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi geeft uitgebreid antwoorden aan Nickerianen over uitgegeven terrein te Stalweide

22 Jul 2024 | snc.com | Door: Redactie

Er is een bijeenkomst geweest in Nickerie waarbij President Santokhi een uitgebreide uitleg heeft gegeven over de situatie met betrekking tot het uitgegeven terrein aan Stalweide. 

Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste punten uit zijn verklaring:

Er is verwarring ontstaan over het uitgegeven terrein aan Stalweide, waarbij aanvankelijk verkeerde informatie is verstrekt aan de minister door de grondinspecteur. Deze verkeerde informatie leidde tot een beslissing die later moest worden teruggedraaid.

President Santokhi legt uit dat het de bevoegdheid van de minister is om grond uit te geven, maar dat de president wel de beslissing van de minister kan opschorten als er sprake

is van onjuiste informatie of procedurefouten.

In dit geval heeft de president besloten om het besluit van de minister op te schorten en een onderzoeksteam in te stellen om de zaak te onderzoeken.
President Santokhi wijst erop dat het hoger beroepstermijn is verstreken, maar dat het ministerie van 
LVV van plan is om de zaak aan te vechten in de bodemprocedure.

Er zijn ook meldingen geweest van vernielingen en verstoringen van de openbare orde op het terrein, waarvoor juridische stappen worden ondernomen.

Als alle juridische stappen niet leiden tot een oplossing, zal de regering politieke maatregelen overwegen, inclusief het nemen van verantwoordelijkheid voor

de situatie.

President Santokhi beantwoordt ook vragen uit het publiek over de situatie en benadrukt dat er actie wordt ondernomen om de kwestie aan te pakken.

22 Jul 2024 | snc.com | Door: Redactie