• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PRESIDENT IRFAAN ALI NIEUWE VOORZITTER CARICOM TEMIDDEN VAN GESCHIL MET VENEZUELA

| united news | Door: Redactie

Foto: President Irfaan Ali van Guyana.

President Irfaan Ali van Guyana is per 1 januari tot 30 juni 2024 de voorzitter van de Caricom. Dit is een cruciale positie voor regionale samenwerking en ontwikkeling.

De benoeming komt echter op een moment van spanningen rond het grensconflict tussen Guyana en Venezuela. Het afgelopen halfjaar was de Caricom onder het voorzitterschap van Roosevelt Skerritt, premier van Dominica.

Veiligheid in de regio staat hoog op de agenda. In een wereld waarin vrede van de ene hoek naar de andere wordt uitgedaagd, benadrukt president Ali de rol van de Caricom bij het handhaven van internationale vrede en

veiligheid. In 2023 speelde de Caricom een robuuste rol bij het handhaven van het vredesprincipe in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als geheel. In 2024 zal hierop verder worden voortgebouwd.

De vastberadenheid om grensgeschillen vreedzaam op te lossen en criminaliteit aan te pakken, waaronder de illegale wapenhandel, blijft een prioriteit.

Ook wordt er alles aan gedaan om lidstaat Haïti terug te brengen naar vrede en stabiliteit. Voedsel- en voedingszekerheid blijven cruciaal. Ondanks uitdagingen, waaronder klimaatverandering, hebben Caricom-lidstaten gestage vooruitgang geboekt richting het doel om tegen 2025 de regionale voedselimport met 25% te verminderen.

President Ali pleit voor vroegtijdige en eerlijke operationalisering van het

Loss and Damage Fund, overeengekomen tijdens COP28. Hij dringt aan op de vervulling van toezeggingen van grote uitstoters om actie te ondernemen om emissies te verminderen, met speciale aandacht voor de negatieve impact op kwetsbare kleine eilandstaten en laaggelegen kuststaten, zoals Caricom-lidstaten.

Het afgelopen jaar was een periode van reflectie terwijl de Caricom haar 50-jarig jubileum vierde. President Ali zegt zich in te zullen zetten voor het streven naar integratie-idealen, waaronder het recht op vrij verkeer en de oprichting van de regionale kapitaalmarkt. Hij wil brede participatie bevorderen, met name vanuit de private sector, vakbonden en maatschappelijke organisaties, om de Caricom Loss and Damage Fund, overeengekomen tijdens COP28. Hij dringt aan op de vervulling van toezeggingen van grote uitstoters om actie te ondernemen om emissies te verminderen, met speciale aandacht voor de negatieve impact op kwetsbare kleine eilandstaten en laaggelegen kuststaten, zoals Caricom-lidstaten.

Het afgelopen jaar was een periode van reflectie terwijl de Caricom haar 50-jarig jubileum vierde. President Ali zegt zich in te zullen zetten voor het streven naar integratie-idealen, waaronder het recht op vrij verkeer en de oprichting van de regionale kapitaalmarkt. Hij wil brede participatie bevorderen, met name vanuit de private sector, vakbonden en maatschappelijke organisaties, om de CaricomSingle Market en Economy verder te ontwikkelen.

Nieuwe partnerschappen, vooral met jongeren, staan centraal in het streven naar duurzame economische ontwikkeling en convergentie. Het doel is om de levens van burgers te verbeteren door samenwerking op het gebied van gezondheidsdiensten, onderwijs, werkgelegenheid en een investeringsvriendelijk klimaat.

UNITEDNEWS

 

Single Market en Economy verder te ontwikkelen.

Nieuwe partnerschappen, vooral met jongeren, staan centraal in het streven naar duurzame economische ontwikkeling en convergentie. Het doel is om de levens van burgers te verbeteren door samenwerking op het gebied van gezondheidsdiensten, onderwijs, werkgelegenheid en een investeringsvriendelijk klimaat.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie