• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Personeel ROS legt werk neer

| de ware tijd | Door: Redactie

Het personeel in dienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft het werk neergelegd. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een gehouden algemene ledenvergadering (ALV) van de Algemene Bond Personeel bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ABPROS).

De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is het uitblijven van de kledingtoelagen. Al twee maanden heeft het personeel van de bestuursdienst geen kledingtoelage ontvangen.

Ook het steeds uitblijven van de bevordering van de bestuursambtenaren speelt een rol. Er heersen vormen van favoritisme op het ministerie. Bevordering vindt niet plaats zoals dat moet gebeuren, zegt de penningmeester van de

ABPROS, Konrad Acton, aan Suriname Herald.

Hij geeft verder aan dat er bestuursambtenaren zijn die langer dan 20 tot 28 jaar functioneren op een rang. Ook het inschalen van ambtenaren speelt een rol. 

“Het personeel heeft gezien dat er geen schot komt in de zaak en de leden hebben besloten tijdens de ALV om in beraad te gaan. Het actiemodel houdt in dat de mensen de werkplek bezoeken met de bedoeling de presentielijst te komen tekenen en de werkplek verlaten. Ze komen samen op de afgesproken werkplek waar we samen in beraad gaan,” geeft Acton aan.

Verder wordt aangegeven dat op andere ministeries

de toelagen op huur verhoogd zijn, maar voor de bestuursambtenaren is het nog steeds SRD 90. Ook het uitvoeren van het wensenpakket van de bond wordt niet volledig uitgevoerd.

| de ware tijd | Door: Redactie