• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar niet tevreden met beantwoording minister Financiën

| suriname herald | Door: Redactie

Tijdens de behandeling van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen, zijn verschillende vragen gesteld aan de regering over de wet, waarbij de nadruk werd gelegd op de taken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de OMO’S die volgens veel assembleeleden oneerlijk zijn en dat de regeling afgeschaft moeten worden. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft de vragen van de leden schriftelijk beantwoord, maar met name Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, is niet tevreden met de antwoorden van de minister. 

Volgens hem zijn veel vragen onbeantwoord gebleven zoals de invulling van de directeuren ingevolge de nieuwe Bankwet.

Parmessar legde wederom de nadruk bij de nadelige OMO’s waaraan SRD 4,5 miljard alleen aan rente wordt uitgegeven. Dit maakt volgens hem investeringen moeilijk. Ook is Parmessar van mening dat de rentes beter besteed konden worden. 

Hij wees erop dat de presidentiële commissie, waarin ook de huidige minister van Financiën zat, een negatief advies had uitgegeven omtrent de OMO-operaties. “De hoge OMO-rentes worden uitbetaald ten laste van de CBvS die daardoor enorm hoge en absurde verliezen als gevolg heeft en de solvabiliteit van de CBVS zwaar hebben aangetast”, zei Parmessar.

Het rapport stelt verder dat de CBvS normaal gesproken geen inkomsten heeft

die dergelijk hoge rentetarieven kunnen rechtvaardigen. Volgens Parmessar concludeerde het rapport van de Presidentiële Commissie dat de banken hun machtspositie dusdanig benutten dat de extreem hoge rentes onveranderd blijven, waardoor ze zichzelf verrijken ten koste van de staat. 

De banken aan de aanbodzijde zouden daar misbruik van hebben gemaakt. Parmessar wilde weten welke maatregelen de minister nu zal nemen, aangezien hij geen lid meer is van de commissie en toen negatief had geadviseerd. Daarnaast wilde de NDP’er ook weten of alle banken hun jaarrekening op orde hebben.

Hij gaf aan dat de minister niet is ingegaan op de onevenredige verhouding van de bankkosten, en evenmin op hoe ons giraal geldverkeer verbeterd zal worden om de cashcultuur in te dammen. Parmessar vroeg opnieuw naar de overzichten over de retentiedollars en naar de status van de 19,5 miljoen euro. 

Volgens hem is er geen duidelijkheid over het toezicht op offshore banken. “Het ministerie van Financiën is vertegenwoordigd in de ORAG. Wat is het advies geweest over de aanbesteding van computers voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de bouw van de DNA-vergaderzaal?” aldus Parmessar.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie