• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OW bezig met grote transformatie

| suriname herald | Door: Redactie

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met een grote transformatie. Dat zei minister Riad Nurmohamed tijdens een recente persconferentie op het departement. De bewindsman ging daarbij in op een aantal zaken, die onduidelijk waren naar de samenleving toe. Er zijn grote, middelgrote en kleine projecten die momenteel worden uitgevoerd. Vooral de zand- en asfaltwegen en ontwatering worden aangepakt.

Ondertussen is OW ook bezig met een grote transformatie, die nog gaande is. Het ministerie heeft niet alleen de taak om projecten uit te voeren, maar om ook zijn interne constructie aan te pakken. Er vindt transformatie plaats van het personeelsbeleid,

kantoren en faciliteiten. Er is nu ook een trainingsprogramma voor het personeel.

Bovendien is er een achterstand van vijf jaar voor wat betreft het huldigen van jubilarissen ingehaald. Een belangrijk aspect is dat er onlangs vernieuwing heeft plaatsgevonden van de vergunningsvoorwaarden voor bouwwerken in Suriname. De nationale en internationale samenwerking zijn verruimd.

Informatie bij het ministerie van OW is altijd toegankelijk. De deuren zijn open en iedereen is vrij om binnen te komen. De minister merkt op dat er vaak uitspraken worden gedaan omtrent informatie die vaak niet correct is of niet volledig is. De bewindsman benadrukt dat niets geheim is en er altijd gevraagd kan worden naar de juiste informatie.

DNA-gebouw: stop in bouwwerkzaamheden
Met betrekking tot het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) heeft de commissie van de president, die bestaat uit de ministeries Onderwijs, OW en Buitenlandse Zaken, met de president een besluit genomen dat er inderdaad een stop wordt gezet in de bouwwerkzaamheden. Per brief is aangegeven, dat de aannemer per 1 november zou proberen af te ronden. “Ondertussen hebben wij het dossier af en zijn de bevindingen ook af”, zegt minister Nurmohamed.

“Het dossier gaat eerst naar het ministerie van Onderwijs waarbij er twee besluiten zijn genomen. Het eerste besluit is dat wij vragen dat een technisch team van de Unesco komt naar Suriname en het tweede besluit is dat met dat team, een moderator en een architect gekeken wordt naar een oplossing binnen de beperkingen, de mogelijkheden en de cultuur van Suriname.”

Transparantie
“Informatie omtrent aanbestedingen is bij het ministerie van OW openbaar”, zegt de bewindsman verder. Alle aanbestedingen zijn te vinden via de website www.gov.sr. Alle informatie is beschikbaar en is transparant. Met betrekking tot het onderhoud van bruggen en steigers in de binnenstad is er een lopend programma.

“Elk jaar hebben wij SRD 12 miljoen ervoor. Er zijn nu weinig activiteiten hieromtrent, omdat een aantal aannemers zijn gestopt. Er zullen opnieuw aanbestedingen worden gehouden voor het oppakken en vernieuwen van bruggen en steigers. Ook loopbruggen die nu van hout zijn, worden helemaal afgebroken en vervangen met een volledige betonnen constructie.”

Vernieuwing verkeerslichten
Met betrekking tot verkeerslichten heeft het ministerie besloten dat er dit jaar vijf verkeerslichten/kruispunten worden vernieuwd en volgend jaar eveneens vijf. “We wachten op de autorisatie van de minister van Financiën. Het project is al aanbesteed. In Nickerie is de eerste al vervangen. Dit project wordt gefinancierd uit de huidige begroting,” zegt Nurmohamed.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie