• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Inspecteur Milton Kensmil

Organisatoren feesten zien boete als ‘lachertje’

| sun.sr | Door: Redactie

De Operatie Veilig Suriname, die zich vooral inzet voor het tegengaan van lockdownovertreders, heeft in de afgelopen periode heel wat bestuurlijke boetes opgelegd aan de organisatoren van feestjes. Het gaat volgens woordvoerder, inspecteur Milton Kensmil, om feestjes in verschillende districten waarbij de maatregelen zijn overtreden.

‘Hooggeplaatste’ functionarissen

De politie constateert dat er in meerdere gevallen namen worden genoemd van hooggeplaatste functionarissen, als te zijn degene die toestemming gegeven hebben voor de bijeenkomsten. Kensmil zegt dat er geen moeite wordt gedaan om na te trekken als de informatie klopt; de politie dient erop toe te zien dat het presidentieel besluit waarin de maatregelen de grondslag vinden, wordt nageleefd. In sommige gevallen is er door hooggeplaatste functionarissen en aan hen gelieerde mensen, een feest georganiseerd. Ook hier zegt Kensmil dat er opgetreden is.

Zo werd in Koina Kondre opgetreden tegen een organisator van een feest. Vermoedelijk gaat het om een plek die verhuurd werd door een politieambtenaar. Hier wil Kensmil geen uitspraken over doen; hij wacht het onderzoek van OPZ af. Ook aan de Oost-West Verbinding heeft de politie moeten optreden. Hier bleek het om een feest te gaan van een secretaresse van een hooggeplaatste functionaris. Zij gaf ook aan toestemming te hebben gehad van hogerhand.

Kensmil spreekt van een integriteitskwestie. ‘We zullen erover moeten praten, hoe hard het ook is’. Maar hij wacht toch het onderzoek af voordat hij gedetailleerde informatie geeft.

Hoogte van de boete

Gelet op het gedrag van sommige organisatoren, lijkt het er soms op alsof de boete niet hoog genoeg is. Tijdens de Operatie zijn feestjes stopgezet, waarbij de uitbater is beboet. De volgende dag moest de politie op hetzelfde adres optreden en een tweede boete opleggen. De bestuurlijke boete bedraagt SRD 10.000. Kensmil zegt dat dit bedrag voor de doorsnee feestganger wel aanzienlijk is, maar voor de uitbaters blijkbaar een ‘lachertje’ is. Hij ziet graag dat er hier aanpassing in komt.

| sun.sr | Door: Redactie