• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Een toestel van Surinam Airways. Foto: Reismedia

Onderzoeksteam SLM keurt haar eigen vlees

| suriname herald | Door: Redactie

Nadat ik de hand heb kunnen leggen op het onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van president Chan Santokhi, kwam ik tot de conclusie dat de slager zijn eigen vlees heeft gekeurd. De heren Mahinder Sewgobind en Ron Wijnsteker waren de onderzoekers.

Een toestel van Surinam Airways. Foto: Reismedia

Mahinder Sewgobind is lid van de Raad van Commissarissen bij de SLM (totaal niet onafhankelijk dus). Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Mahinder Sewgobind als betrokken RvC-lid een onafhankelijk onderzoek kan verrichten naar de gang van zaken in het bedrijf waarbij het functioneren van de RvC ook ter discussie wordt gesteld.

Registeraccountant Ron

Wijnsteker, behoort tot de Diasporafonds & Kapitaalclub van Robby Makka, waarbij Robby Bhoendie ook bestuurslid is.

Het is van notoire bekendheid dat al deze heren tot de kringen van de president behoren. De naam van Robby Bhoendie wordt in verband gebracht met het verkochte bedrijfspand van de SLM te Rotterdam en uitgerekend iemand uit de club van hem heeft dat onderzoek verricht. Sterker nog, de verkoop van dat bedrijfspand was ook onderwerp van onderzoek.

De kwaliteit van het onderzoek kon ik al raden toen Wijnsteker een voorbarige conclusie had getrokken met de publiekelijke mededeling dat er voorlopig geen onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de SLM.

Advocaten keurden elkaars werk

Ik lees in het onderzoeksrapport het volgende:
“Op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht, luchtvaartrecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht, betreft het de volgende kantoren: Best Advocaten (Suriname), Bissessur Legal (Suriname en Nederland), New Amsterdam Legal (Nederland), OSK Advocaten (Nederland), White & Case (USA) en Bird & Bird (Engeland)”.

Verder staat ook het volgende:

“Het team van advocaten heeft de werkzaamheden zodanig samengesteld, dat het productiewerk bij het kantoor Bissessur ligt, terwijl het kantoor van mr. Jongepier de stukken beoordeelt vanuit zijn ervaring op het gebied van insolventierecht en het kantoor van mr. Best meekijkt op basis van inzichten die anders kunnen zijn in het Surinaams recht in vergelijking met het Nederlands recht”.

Uit het bovenstaande, in samenhang gezien, concludeer ik het volgende:

De advocatenkantoren New Amsterdam Legal, OSK Advocaten, White & Case, Bird & Bird leverden hun werk aan bij advocaat Jongepier. Die beoordeelde het en stuurde het door naar advocaat Best. Advocaat Best beoordeelde vervolgens het werk van al de advocaten naar Surinaams recht (eigenlijk beoordeelde Best het werk van de buitenlandse advocaten en zijn eigen werk).

Nadat alle beoordelingen af waren, gingen die naar het kantoor van Prenobe Bissessur. Daar werden alle adviezen gekopieerd en geplakt, tot één document gemaakt en werd vervolgens het kopieer- en bindwerk verricht om te komen tot een eindproduct of eindverslag (productiewerk). Dat eindverslag ging vervolgens naar Paramaribo.

Het is aan het onderzoeksteam te wijten dat ‘productiewerk’ op deze manier uitgelegd wordt. Wat houdt dat productiewerk in? Was er ook een eigen inbreng van Bissessur Legal B.V.? Eén van de hamvragen was, wat de inzet of inbreng is geweest van Prenobe Bissessur.

Belangenverstrengeling

Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen zou moeten zijn, of er sprake is geweest van belangenverstrengeling zijdens Prenobe Bissessur. Opvallend genoeg heeft men deze vraag niet als onderzoeksvraag meegenomen in het onderzoek. Dit is buiten het onderzoek gehouden, terwijl het juist de vraag is die de samenleving elke dag bezighoudt. De kwaliteit en conclusie van een onderzoeksrapport hangen af van de relevante onderzoeksvragen. Dat bewijst deze onderzoekscommissie alweer.

Rechtsvraag niet beantwoord, maar men noemt zich onderzoeker

In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat het Crisis Management Team (CMT) van de Raad van Ministers (RvM) de toestemming had om bepaalde handelingen te verrichten. Men zegt dus daarmee dat met de missive de betreffende (rechts)handelingen gedekt waren. Of die wel of niet in strijd waren met de statuten, heeft men niet onderzocht.

Men heeft niet onderzocht of het handelen in afwijking van de statuten zich wel verdraagt met het vennootschapsrecht. Kan met een missive van de Raad van Ministers (RvM) de rechtskracht of werking van de statuten opzijgezet worden voor het geval die handelingen in strijd zouden zijn met de geldende statuten? In de missive wordt de wil van de aandeelhouder gegeven, maar mag dit wel op deze manier gedaan worden? Zou dit niet eerst via de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moeten gaan? 

Met dit belabberd onderzoek, rijzen er nu meer vragen, dan die beantwoord worden. Nu een noot van Kries Mahabier, met wie ik tot nu toe de columns heb geschreven, van wie ik veel geleerd heb en met wie ik zeer prettig heb samengewerkt.


Beste lezer, 

Ik wil alvast zeggen dat ik dit schrijf in goed overleg en met een mengeling van gevoelens. Er is spijt over de fouten die ik ongetwijfeld gemaakt zou hebben. Er is een zekere opluchting, omdat er straks een zware verantwoordelijkheid van mijn schouders afglijdt. Ik wil toch nog even ver weg van de echte rauwe Surinaamse wereld blijven. Er is wat weemoed, omdat ik besloten heb een punt te zetten achter één van de mooiste hobby’s uit mijn leven als opiniemaker. En natuurlijk ben ik wat zenuwachtig. Sunil gaat verder waar ik gestopt ben. Daarbij wens ik Sunil alle succes toe en wil ik mijn lof uitspreken voor zijn moed en inspiratie.

Kries Mahabier


Download
Eindverslag onderzoek inzet externen (.pdf)

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie