• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ondernemers kunnen zich registreren voor goedkoop kapitaal

| suriname herald | Door: Redactie

Om in te spelen op de behoefte vanuit de particuliere sector heeft de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) plaatsgevonden. Gekoppeld daaraan is ook een website gelaunched, waar ondernemers zich kunnen registreren voor goedkoop kapitaal. Deze formaliteiten hebben gisteren plaatsgevonden, bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), die dit fonds beheert.

Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen. NOB-directeur Sandy Cameron, zegt dat de middelen uit het fonds bestemd zijn voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en pilotstudies, subsector studies, marketingplannen, trainingen en certificeringen. De bankdirecteur is ervan overtuigd, dat dit fonds een steun in de rug zal zijn voor ondernemers, wat ook een positieve impact zal hebben op de economie.

Voorzitter Jaswant Doekharan van de permanente commissie FTBP, zegt dat uit consultaties tussen het ministerie van Financiën en Planning en het bedrijfsleven gebleken is dat er behoefte is aan dit fonds. “Het is de eerste stap richting volledige ondersteuning. De particuliere sector is de ruggengraat van de economie,” zei Doekharan. 

Verder hebben in de commissie zitting: Helyante Mac-Donald namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Aditpersad Moensi namens de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). De voorzitter is afgevaardigde van het ministerie van Financiën en Planning.

De website is gelaunched voor ondernemers om zich met gemak te kunnen registreren voor middelen uit het fonds. Op de website is ook omschreven wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een lening. Ook zijn de voorwaarden en de faciliteiten die het fonds biedt omschreven.


Abonneer je op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie