• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OM: Uitspraak Hof inzake Hoefdraad staat nog recht overeind

| suriname herald | Door: Redactie

De beslissing van Interpol heeft op generlei wijze invloed op het Surinaams strafproces. De uitspraak van het Hof inzake de veroordeelde ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad staat nog recht overeind, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Hoefdraad is bij vonnis van 17 december 2021, na goed te zijn gedagvaard en niet te zijn verschenen, bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Tegen deze beslissing heeft hij verzet aangetekend. Aangezien hij niet persoonlijk is verschenen, zoals de wet dat voorschrijft, is het verzet vervallen verklaard. 

Tegen deze beslissing heeft hij thans beroep aangetekend en dient de behandeling van het beroep afgewacht te worden. Nadat het vonnis onherroepelijk is geworden zal die dat ook geëxecuteerd worden.

Naar aanleiding van berichten die in de media zijn verschenen, omtrent het besluit van Interpol inzake de voortvluchtige en thans veroordeelde Hoefdraad, wenst het OM verduidelijking te geven. Door Suriname is in de periode van mei 2021 het proces opgestart om gebruik te maken van het middel tot internationale signalering van Hoefdraad, via Interpol. Nadat daartoe de formaliteiten in acht zijn genomen is op 8 juli 2021 bericht van Interpol ontvangen, waarbij de mededeling is gedaan dat de Red Notice gepubliceerd zal worden. Deze publicatie had betrekking op dat deel van het netwerk dat slechts toegankelijk is voor Interpol autoriteiten. 

Voor publicatie op uiteindelijk de publieke website, zoals verzocht door Suriname, werd de aanvraag conform Interpol procedures verwezen naar de ‘Notices and Diffusions Task Force’ van de organisatie. Door bedoelde afdeling is meerdere malen aanvullende informatie opgevraagd, waarop Suriname steeds, prompt en breedvoerig heeft gereageerd. Thans heeft Interpol, op basis van haar interne beoordelingen, besloten dat de data met betrekking tot de persoon van Hoefdraad verwijderd zal worden. Het OM zal dit besluit nader bestuderen en nagaan of en op welke wijze zij hierop naar de organisatie toe zal reageren.

Het signaleren van een gezochte persoon via Interpol is slechts een instrument waarvan gebruikgemaakt kan worden om internationaal op te sporen, maar er zijn nog tal van mogelijkheden binnen de internationale samenwerking. Het internationaal instrumentarium van onder andere verdragen en justitiële en politionele samenwerking heeft haar nut en effectiviteit steeds bewezen en ook in deze case zal van deze mogelijkheden gebruik worden gemaakt.

| suriname herald | Door: Redactie