• donderdag 13 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OM: RVC bij EBS schiet tekort in taakvoering

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — De raad van commissarissen (RVC) bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) is tekort geschoten bij het uitvoeren van haar taken. Deze conclusie trekt het Openbaar Ministerie (OM). Na verkregen informatie over mogelijke onregelmatigheden binnen het financieel huishouden bij het staatsbedrijf is de opdracht gegeven aan het Corruptie Onderzoeksteam om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De aanschaf van sax Kabels, komt het energiebedrijf wel vijftigduizend US dollar duurder te staan. In een persbericht geeft het OM uitleg over twee projecten die zijn onderzocht.

Uit het onderzoek is gebleken dat er op 19 november 2021 een openbare aanbesteding is gehouden voor

de levering van sax kabels. Door de EBS is aan drie bedrijven gevraagd offertes uit te brengen voor de levering van 350 kilometer aan kabels. Uiteindelijk zijn er offertes uitgebracht voor een totaal van zevenhonderd kilometer aan kabels. Het betreft in deze de bedrijven:

1.        Matrix (1,90 US dollar per kilometer),

2.        Kuldipsingh N.V. ( 1,69 US dollar per kilometer)

3.        Noble Eagle Group (1, 74 US dollar per kilometer).

Ondanks de prijs per kilometer aan kabel bij Kuldipsingh lager was, zijn alle drie bedrijven gegund voor de aanlevering. Kuldipsingh mocht driehonderd kilometer aanleveren en Noble Eagle Group en Matrix, elk tweehonderd. Het totaalbedrag

dat hierbij betaald moest worden was 1.233.500 US dollar. Uit onderzoek is de noodzaak van de zevenhonderd kilometer aan de kabels ook niet komen vast te staan.

Voor alle bedragen boven de honderdduizend US dollar of de tegenwaarde daarvan in SRD (koers van de Centrale Bank), is er goedkeuring voor nodig. De RVC heeft op 2 februari 2021 hiervoor toestemming gegeven, maar gaf in eerste instantie tijdens het onderzoak aan niets af te weten omtrent de aanschaf van de kabels. Na confrontatie met het door hun zelf getekend raadsbesluit, kwamen zij op hun verklaring terug.

De RVC, die de rol heeft als toezichthouder gaf aan niet technisch te zijn aangelegd en is daarom akkoord gegaan zonder zicht laten adviseren. Ook de internal audit medewerker van de EBS, alsook de bedrijfsjurist zeggen niet gekend te zijn bij de overeenkomsten met de kabelleveranciers. 

Volgens de drie kabelleveranciers is met de EBS afgesproken dat de kabels bij de leveranciers opgeslagen blijven en dat de EBS deze naar behoefte zou afnemen. De betaling zou slechts geschieden bij afname. Verder blijkt uit het onderzoek dat er per juli 2023 nog aanzienlijk hoeveelheden aan sax kabels liggen opgeslagen in de magazijnen van de leveranciers. Bij Matrix ligt er 120 kilometer, bij Kuldipsingh, 182 kilometer en bij Noble Eagle Group ligt nog 133,84 kilometer aan sax kabels.

Velka Vak Group

De relatie tussen de EBS en de Velka Vak Group is ook onder een vergrootglas geplaatst tijdens het onderzoek. In totaal zijn er tweeëndertig projecten uitgevoerd door Velka Vak Group. Van deze tweeëndertig uitgevoerde projecten zijn echter maar zes offertes en facturen ontvangen van de EBS”, meldt het OM in een persbericht.

Tijdens het onderzoek heeft de EBS verklaart dat vanwege de aard van de opdrachten en de tijdspanne van de uitvoering van de projecten met N.V. Velka Vak Group, geen schriftelijke overeenkomsten zijn opgemaakt. Het is niet duidelijk of er wel of geen aanbestedingen zijn gehouden voor dit project. De EBS heeft hieromtrent geen documenten overlegd. De projecten die door dit bedrijf zijn geleverd vallen binnen de procuratiebevoegdheid van de twee directieleden van de EBS.

Het OM concludeert dat het staatsbedrijf incidenteel openbare aanbestedingen houdt

Volgens de directie is het bedrijf Velka Group bekend bij de EBS vanwege verrichtte snoeiwerkzaamheden van bomen bij elektriciteit netwerken in de binnenstad. Omdat Velka Group gevestigd is in Moengoe, werden ze ook aangetrokken voor de aanleg van elektriciteit distributie lijnen in het district. De afdeling Procurement en de uitvoerende afdelingen bij de EBS hebben deze offerte gecontroleerd en vervolgens gevalideerd, waarna de directie uiteindelijk de toewijzing heeft goedgekeurd, zonder dat er een openbare aanbesteding is gehouden.

Het OM concludeert dat het staatsbedrijf incidenteel openbare aanbestedingen houdt. Hoewel in de statuten, de procuratieregeling en het directie regelement van de EBS niet is vermeld op welke wijze bedrijven aangetrokken moeten worden om diensten te verlenen aan de EBS, is zulks wel een ongeschreven regel van goed bestuur geldend voor de overheid”, zegt het OM in een persbericht.

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten en is dit ook een eerlijke manier om inkopen door zo een staatsinstelling als EBS te regelen. Alle geïnteresseerde bedrijven krijgen zo een gelijke kans om een opdracht uit te voeren. Door opdrachten aan te besteden zorgt de staatsinstelling ook dat er concurrentie is tussen bedrijven en hierdoor kunnen de beste diensten en prijzen worden verkregen. Het OM zegt dat uit onderzoek niet is gebleken dat de directie en de RVC bij de EBS gedragingen hebben gepleegd die vallen onder een strafrechtelijke noemer.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie