• dinsdag 15 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ODE aan INSPECTEUR VAN POLITIE, MEVROUW NADIA DURGA-SOEKHNANDAN

Datum: | Bron: FB bericht | Door: Redactie

Vandaag heeft Inspecteur Durga op een prachtige wijze haar taak volbracht als Commandant Veiligheid bij de rechtzitting van het 8 december proces. Er doen zich momenteel heel wat wilde verhalen de ronde, over Inspecteur Durga. Maar alvorens haar onterecht te beklagen voor de veronderstelling dat zij geweld wilde gebruiken, volgt hieronder de ware toedacht.

De leden van het KPS waren in 3 linies opgesteld conform opdrachten en protocollen.

Gewoon uit het niets komt een bekende manspersoon op de 1ste linie af. Schreeuwend eiste hij dat hij koste wat kost naar binnen moest gaan. Een kaderlid van het KPS werd gestuurd om de meneer in kwestie tot bedaren te brengen, maar laatstgenoemde bleef fel ageren heel dicht bij het gezicht van het kaderlid, notabene zonder mondmasker. Het kaderlid werd daarom onmiddellijk teruggeroepen. Het was namelijk niet verantwoord te communiceren met iemand die zich niet kon houden aan de normen.

Na enkele keer te zijn aangemaand en betrokkene nog steeds weigerde zich te houden aan de veiligheidsregels, is Commandant Durga toen zelf naar voren gelopen en heeft het heethoofd terecht aangesproken dat er geweld tegen hem gebruikt zal moeten worden, indien hij zich niet vrijwillig verwijderd.

En toen was het hek van de dam. Het KPS in het algemeen en de vrouwen in het bijzonder, werden daarna het doelwit van heftig verbaal geweld met verzonnen veronderstellingen, alsof een zwerm bijen aangevallen werden bij het horen van het begrip "geweld”. Uit de menigte is door een vooraanstaande zelfs geopperd dat de Commandant haar tijd nuttiger kan gaan besteden door criminelen op te pakken.

In tegenstelling dus tot andere valse berichten, heeft Commandant Durga zich juist correct opgesteld en zich niet laten verleiden door zich te begeven op het niveau van de verdwaalde aanwezigen, die weer eens getracht hebben om zand in de ogen te strooien.

Datum: | Bron: FB bericht | Door: Redactie