• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NCC2024: INTEGER FINANCIEEL SYSTEEM IS AANTREKKELIJK INVESTERINGSKLIMAAT

| united news | Door: Redactie

In de zich globaliserende wereld komen landen er niet onderuit om samen te werken teneinde de eigen ontwikkeling te stimuleren.

Daarbij is een sterk en integer financieel systeem van cruciaal belang om investeerders aan te trekken. Een voornaam aspect is het constant trainen van de poortwachters van het financiële systeem, hetgeen in Suriname mede door het jaarlijkse Nationaal Compliance Congres (NCC) gebeurt. De NCC’s hebben intussen ertoe bijgedragen dat Suriname vorig jaar positief is beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en het land daarmee blacklisting vooralsnog heeft voorkomen.

Een van de voornaamste successen van het NCC2023 is dat de

paneldiscussie Compliance & Good Governance heeft geresulteerd in een schrijven van het bedrijfsleven aan De Nationale Assemblee (DNA) met het verzoek haar reces te verzetten en dringende wetten te behandelen. Winston Wilson, Senior Partner TABTO Group NV, is er trots op dat de NCC’s en de impact van deze activiteiten terug te vinden zijn op de websites van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en de Amerikaanse ambassade. Dit geeft volgens hem ook het internationaal belang weer.

Het Nationaal Compliance Debat 2024 zal dankzij de Communicatie Dienst Suriname wederom live te volgen via kanaal 8.3, gov.tv en ook op de

facebook pagina van CDS en TABTO Group.

Werk aan de winkel

Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group NV, geeft aan dat Suriname er echter nog niet is en werk te verzetten heeft; “Van de 40 aanbevelingen, gedaan door de FATF, zijn 26 nog steeds niet af, hetgeen een groot risico met zich meebrengt. Momenteel is NRA 2.0 nog in volle gang en er moeten meer dan 30 wetten worden aangenomen, waarvan 17 met hoge prioriteit. Wij zitten nog middenin het traject om blacklisting te voorkomen. De eerstvolgende beoordeling door de wereldoverkoepelende Financial Action Task Force (FATF) is om de hoek.”

Ook Harm Groot Kormelink waarschuwt voor verslapping. Groot Kormelink is Client Director van Delta Capita, een gerenommeerd Europees adviesbureau dat consultancy diensten verleent aan financiële dienstverleners. Hij voegt eraan toe dat Suriname vooral nog in de inrichtingsfase zit en de verdere verrichting nog dient te optimaliseren. “Dat neemt veel tijd in beslag en vraagt vooral veel vanuit verschillende disciplines in de executie en vanuit toezichthouders en ketenpartners. Daarmee creëert Suriname een meer aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven en investeerders. Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op de economie en welvaart.”

De informele economie is echter nog altijd een grote uitdaging. Deze kan werkgelegenheid en het internationaal economisch verkeer onder voortdurende druk brengen. Als maatregelen hiertegen noemt Groot Kormelink verdere stimulering van digitale economie; het recht op een basisrekening invoeren; eenvoudig en aantrekkelijk maken van het hebben van bankrekeningen; investeren in kennis, opleiding en bedrijfsleven; uitbannen/beheersen van corruptie; opbouwen van een goed investeringsklimaat en investeringen in basisvoorzieningen. Hij voegt daarnaast eraan toe dat een goed functionerend toezicht vanuit de overheid en een robuust Anti-Money Laundering raamwerk onmisbaar zijn.

“De basis begint bij eigen medewerkers van instellingen”

Van belang is dat binnen het financiële systeem taken en rollen van de poortwachters gescheiden worden gehouden. Er zullen duidelijke wettelijke kaders gesteld moeten worden om belangen zo zuiver mogelijk te houden. “De basis begint bij eigen medewerkers van instellingen”, zegt David Zwarts, Head Delta Capita Academy. Een integere cultuur vormt volgens hem het fundament voor een integere bedrijfsvoering. Hij noemt medewerkersintegriteit een belangrijke schakel in de complianceketen, waarbij een duidelijk beleid, awareness, opleiden van medewerkers én controle op naleving cruciaal zijn. Voor de burgerij geldt dat die zich ook onderdeel maakt van de economie door een bankrekening te hebben, zich te scholen en voldoen aan de verplichtingen die ondernemerschap met zich meebrengt.

Wilson zegt dat het in elk geval wordt begrepen door het bedrijfsleven. Deze sector heeft door participatie aan de NCC’s haar welwillendheid en bereidheid getoond om samen uitsluiting van het internationaal financieel systeem te voorkomen.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasses, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

ADVERTORIAL|TABTO

GERELATEERD AAN: DELTA CAPITA IN STARTBLOKKEN VOOR NCC2024

| united news | Door: Redactie