• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NATIONAAL AGRARISCH FONDS GELANCEERD EN OPERATIONAAL BIJ TRUSTBANK AMANAH

| united news | Door: Wilfred Leeuwin

Onder toeziend oog van president Chandrikapersad Santokhi en minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij LVV is donderdag het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agri-business NOFA gelanceerd en operationeel geworden. 

Dit geschiedde met het ondertekenen van de beheersovereenkomst door Maureen Badjoeri directeur van Trustbank Amanah die in aanmerking is gekomen om het fonds te beheren en Radj Kirpal voorzitter van het bestuur van NOFA. Ondernemers binnen de sector kunnen nu onder de voorgeschreven voorwaarden tot maximaal een bedrag van SRD 1 miljoen in aanmerking komen voor een lening.

De bedoeling van dit fonds is om de agrarische productie te verhogen en te bevorderen, maar ook werkgelegenheid en export binnen de agrarische sector. Kirpal benadrukt dat naast het verhogen van de kredietwaardigheid van agrariërs zij met dit fonds op een meer zelfstandige manier in productie kunnen gaan. Het fonds is bestemd voor alle agrarische bedrijven met een levensvatbare productie in heel Suriname. De aanvragers voor een lening kunnen zowel deeltijdse als voltijdse agrariërs zijn en rechtspersonen. Het gaat bij Nofa om investeringen en seizoenkredieten. 

Het maximaal leenbedrag van SRD 1 miljoen  moet binnen een periode van 10 jaar worden terug betaald, terwijl in het eerste jaar van de lening er niet hoeft worden afgelost. De rente die moet worden betaald is 5,5 procent. 

De aanvragers moeten wel de Surinaamse nationaliteit hebben. Een toegewezen lening wordt volgens een bedrijfsplan in tranches overgemaakt. De betaling geschied zoveel als mogelijk aan de leveranciers of dienstverleners. Kredietaanvragen voor het kopen van land, woningbouw, consumptie of voor het herschikken van schulden, komen niet in aanmerking.

Nofa heeft een lange weg afgelegd. Na een lange voorbereiding is het op 11 maart van dit jaar tot wet verheven door De Nationale Assemblee. In eerste aanleg is een bedrag van SRD 100 miljoen vrijgemaakt voor het fonds. Dit bedrag zal volgens minister Sewdien bijtijds worden opgetopt, voor de opstart van het fonds bij Trustbank Amanah is ook een eerste tranche van SRD 10 miljoen aan de financiële instelling overgemaakt.Binnenkort volgt een tweede tranche. “Het fonds heeft een revolverend karakter”, zegt Sewdien. Uit de 5,5 procent rente die de krediteur moet betalen gaat een deel naar Amanah als beheerder en de rest wordt in het fonds terug gestort.

Zowel Sewdien als president Santokhi hebben gewezen op de vele kansen die het fonds heeft voor niet slechts de agrarische sector maar ook uitdagingen die er mee gepaard gaan als het gaat om voedselzekerheid. Santokhi ziet graag dat het fonds erg toegangkelijk  en laagdrempelig wordt gehouden, zonder bureaucratie. De bewindsman zegt dat er vele vragen zijn gesteld, zoals waarom juist de Trustbank Amanah in aanmerking is gekomen om het fonds te beheren. Volgens hem komt dat nadat er een open en transparante bidding en inschrijvingsronde is gehouden waar alle banken aan konden meedoen.
President commissaris Jim Rasam van Amanah zegt dat de bank inderdaad niet overal in het land aanwezig is, maar dat de toegangkelijkheid wel strek zal worden aangepast. 

“We gaan werken met kleine filialen. Daarnaast gaan wij ‘agency banking’ introduceren, waarbij agenten worden aangewezen die nauw samen gaan werken met boerenverenigingen, maar we gaan ook gebruik maken van de kantoren van het ministerie. 

Een derde manier is volgens Rasam dat gewerkt wordt met zogeheten ‘E-wallets’ om het geldverkeer mogelijk te maken. Hij verzekerd dat nu reeds in de planning is opgenomen dat voor het begeleiden van aanvragen en het helpen opstellen van bedrijfsplannen voor de boeren, zowel lokale als externe deskundigen worden aangetrokken. “Het moet allemaal gaan om het welzijn van de boeren in de eerste plaatst”, zegt Rasam. 

UNITEDNEWS
 

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Wilfred Leeuwin