• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Moet Suriname die olie echt in de grond laten?

| snc.com | Door: Simon Rozendaal

Wij zijn bang voor het einde van de planeet, Surinamers voor het einde van de maand

Klimaatalarmisten vinden dat fossiele brand- stoffen niet meer moeten worden gewon- nen. ‘Leave the oil in the soil, leave the coal in the hole and leave the gas under the grass.’ ‘Houd fossiele voorraden in de grond!’ zeggen Grootouders voor het Klimaat. De Dalai Lama en hon- derd andere Nobelprijswinnaars: ‘Laat fossiele brand- stoffen in de grond zitten.’ Ook activistisch ingestelde kranten doen mee. The Guardian voert de campagne ‘Keep it in the ground’. ‘In de grond zit het goed,’ schrijft De Groene Amsterdammer.

Het bekt lekker

en er zit onmiskenbaar een kern van waarheid in, want fossiele brandstoffen kunnen tot ern- stige opwarming en zeespiegelstijging leiden, maar wat moet Suriname? Daar is olie ontdekt en dat is het beste nieuws dat dit land sinds mensenheugenis is overko- men.

Zoals de Volkskrant schreef: ‘Suriname is een klein land met een verpletterende staatsschuld, een politiek verdeelde bevolking, een gebrekkig functionerende overheid, corruptie en braindrain.’ Waar je nog aan toe kunt voegen, zeg ik uit ervaring: prachtige natuur, vrien- delijke bevolking. In Suriname word je op straat aange- sproken door volslagen onbekenden (in het Neder- lands): goedemorgen meneer, hoe gaat

het met u? 

Met aardolie kan dit land, dat je het allerbeste toe- wenst, uit de put klimmen. Officieel heeft Nederland er natuurlijk niets te zeggen, maar politieke partijen en milieugroepen kunnen wel degelijk verhinderen dat Suriname zijn bodemschatten benut.

Oliebedrijven worden op allerlei manieren onder druk gezet. Zo hebben ze bankgeld nodig. En dus wor- den banken steeds meer belaagd. Kris Peeters, vicepre- sident van de Europese Investeringsbank, zei in de krant: ‘Banken moeten meer met klimaatinvesteringen bezig zijn. Ze zullen er steeds vaker door ngo’s op wor- den aangesproken.’

De Surinaamse olie moet worden opgepompt door het Franse Total. Welnu, in Frankrijk is de bank Paribas al voor de rechter gedaagd door drie milieuclubs. Ook tegen Total is een (inmiddels verloren) rechtszaak aan- gespannen, over oliewinning in Uganda.

Engelse activisten eisen zelfs dat de baas van BP gedaagd wordt bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het is aftellen tot de heethoofden zaken aanspannen tegen bedrijven die aardolie uit de Surinaamse grond willen pompen of de banken die dit faciliteren.

Het is niet alleen oliedom, maar ook eenzijdig. In 2014 schreef de Amerikaanse filosoof en schrijver Alex Epstein een lofzang op fossiele brandstoffen in het boek The Moral Case for Fossil Fuels en volgde dat vorig jaar op met Fossil Future. De boeken zijn begrijpelijker- wijs in de meeste media afgefakkeld, maar Epstein heeft wel degelijk gelijk met zijn stelling: ‘Wij wijzen nu iets af op basis van zijn bijeffecten en realiseren ons niet meer de enorme voordelen.’

Jilles van den Beukel, energiespecialist bij het The Hague Centre for Strategic Studies, maakt op de website Energeia eenzelfde opmerking over het rapport van de Parlementaire commissie aardgaswinning Groningen: ‘Tot 2012 negeerde de overheid de nadelen van de gas- winning. Nu, tien jaar later, doet de enquêtecommissie het tegenovergestelde en negeert de voordelen.’

De nadelen van fossiele brandstoffen zijn opwarming en scheuren in de muren, de voordelen welvaart, onge- kende vooruitgang en, bij ons (met dank aan het schone gas), een spectaculaire afname van de luchtvervuiling.

Wij zijn door steenkool, olie en gas steenrijk geworden en kunnen het ons dus veroorloven om fossiele brandstoffen in de grond te laten.

Wij kunnen de dure alternatieven makkelijk betalen. De angst voor opwarming is een vuurtje dat vooral wordt gestookt in landen die al ruimschoots van fossiele brandstoffen hebben ge- profiteerd. Die hebben de luxe om zich zorgen te maken over het einde van de planeet. In Suriname maken ze zich zorgen over het einde van de maand.

Zouden de Nederlandse milieubeweging en partijen als GroenLinks, PvdA en D66 de Surinaamse oliewin- ning proberen te frustreren of met miljarden wapperen op voorwaarde dat de ‘oil in the soil’ blijft, dan is dat neokolonialisme met een gifgroen sausje.

Bron: Elsevier
 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Simon Rozendaal