• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Moederbank start vandaag met veiling Centrale Bank Certificaten; veilingvolume is SRD 550 miljoen

| suriname herald | Door: Redactie

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaat vandaag om 08.00 uur van start met de veiling van de Centrale Bank Certificaten (CBC). Dit zijn waardepapieren, die als aanvullend instrument van het monetaire beleid dienen en ondersteunend zijn aan de reguliere Open Markt Operaties (OMO’s) met name de veilingen van termijndeposito’s voor algemene banken. Het CBC-veilingvolume voor vandaag bedraagt in totaal SRD 550 miljoen, waarbij het CBC met een looptijd zes maanden zal worden uitgegeven.

Het uniforme prijsbeleid (ook wel het CBC-prijsbeleid) zal gelden voor deze veiling. De veiling is open van 08:00 tot en met 10:30 uur. Deze veiling is opengesteld voor de algemene banken, niet-bancaire financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen (CBC-participanten), die vallen binnen het ‘wholesale’ segment.

De CBC's worden via de zogenaamde CBC-veiling uitgegeven en dienen ter ondersteuning van het monetaire beleid. Op deze veiling zal de CBvS de CBC met een looptijd van zes maanden via competitieve biedingen uitgeven. Het doel van deze operatie is om structurele overtollige liquiditeiten voor een langere termijn af te romen ten einde de basisgeldhoeveelheid doelstelling voor dit jaar te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand juni, bedraagt SRD 10,1 miljard.

De CBC’s zijn in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een zodanig peil te houden, dat deze overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de bank. De secundaire doelstelling is het op gang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt, waardoor het rente-transmissiemechanisme in werking treedt.

Tijdens een persconferentie van de Moederbank legde governor Maurice Roemer uit, dat het monetair beleidsraamwerk wordt uitgevoerd en gedaan wordt in het kader van het programma dat is overeengekomen tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij geeft aan, dat er vereisten zijn en het betreft vereisten waaraan men wederzijds verplicht is om zich aan te houden.

Het monetair beleidsraamwerk doen we niet alleen in het kader van het IMF-program, liet hij weten. Er staat ook een maatschappelijke nut voorop wat inhoudt dat de CBvS een belangrijke bijdrage wil leveren aan de prijsstabiliteit van het land ondanks de grote uitdagingen waar Suriname en de economie voor staan.

De afgelopen periode is er wat kritiek gekomen wat betreft het monetair beleidsraamwerk van de CBvS en in het bijzonder van de open marktoperaties. Hij brengt twee historische feiten ter herinnering en wel dat de moederbank in juni 2021, in het kader van de lopende afspraken, het zwevend wisselkoerssysteem heeft geadopteerd.

Een maand daarna is zij gestart met open marktoperaties met wekelijkse veilingen. Daar is er ook sprake van een marktwerking op de wijze dat de rente tot stand komt met de banken. In dit geval betreft het uitsluitend de banken.


Abonneer je op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie