• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Vorswijk geeft overzicht van uitgegeven gronden rondom Inheemse dorpen

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


04 MEI 2023 - OPENBARE VERGADERING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE

Behandeling van de ontwerp-wet houdende regels met betrekking tot collectieve rechten van de inheemse volken en Tribale volken (Wet Collectieve Rechten lnheemse volken en Tribale volken)
C.v.R de leden: A. Gajadien (Vz,), J. Vreedzaam, J. Kanape, E. Jones, P. Etnel, R. Asabina en R. Aloema

 

17 Jun 2024 | snc.com | Door: Redactie