• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Menselijk handelen veroorzaakte dodelijke hittegolf in Sahel

| starnieuws | Door: Redactie

Een vrouw plant wat zaden als onderdeel van een boomplantageproject om de Sahel te herbebossen. (Foto: AFP)

De dodelijke hittegolf die begin april de Afrikaanse Sahelregio trof, zou niet hebben plaatsgevonden zonder de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de World Weather Attribution (WWA)-groep.De West-Afrikaanse landen Mali en Burkina Faso kenden van 1 tot 5
april een uitzonderlijke hittegolf, waarbij temperaturen boven de 45 graden Celsius een groot aantal doden veroorzaakten.Waarnemingen en klimaatmodellen die door onderzoekers van de WWA werden gebruikt, toonden aan dat "hittegolven met de omvang die in maart en april 2024 in de regio werden waargenomen, onmogelijk zouden zijn geweest zonder de opwarming van de aarde met 1,2 graden Celsius tot nu toe", wat zij in verband brachten met "door de mens veroorzaakte klimaatverandering".Hoewel periodes van hoge temperaturen in deze tijd van het jaar gebruikelijk zijn in de Sahel, stelt het rapport dat de hittegolf van april 1,4 graden koeler zou zijn
geweest "als de mens de planeet niet had opgewarmd door het verbranden van fossiele brandstoffen".Het voegde eraan toe dat de vijf dagen van extreme hitte een gebeurtenis waren die zich maar eens in de 200 jaar voordeed, maar dat "deze trends zich zullen voortzetten met de toekomstige opwarming".De duur en hevigheid van de extreme hitte leidden tot een toename van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de twee landen, ondanks dat hun bevolking was geacclimatiseerd aan hoge temperaturen, aldus de WWA.Een gebrek aan gegevens in de getroffen landen maakte het onmogelijk om het exacte aantal sterfgevallen te kennen, aldus de WWA, eraan toevoegend dat er waarschijnlijk honderden, zo niet duizenden, andere hittegerelateerde slachtoffers waren.Landen in de Sahelregio hebben sinds de jaren zeventig te maken gehad met droogte en vanaf de jaren negentig met periodes van hevige regenval.De afnemende beschikbaarheid van water en weiland, nog verergerd door de ontwikkeling van landbouwgrond, heeft het leven van de pastorale bevolking ontwricht en de opkomst van gewapende groepen aangemoedigd die hun greep op grote delen van het grondgebied in Mali, Burkina Faso en Niger hebben uitgebreid.

| starnieuws | Door: Redactie