• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LEO BRUNSWIJK WORDT OFFICIEEL DIRECTEUR EBS

| dagblad de west | Door: Redactie

In mei 2022 werd het rapport “project Volt” van Ernst & Young (EY) gepubliceerd, waar de huidige bestuursstructuur van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), besproken werd. In dit rapport is EY tot de conclusie gekomen, dat die momenteel niet in lijn is met behoorlijke corporate governance code. Er is volgens EY, bijvoorbeeld sprake van belangenverstrengeling in de Raad van Commissarissen en Executive Management functies, gebrek aan toezichthoudende sub-comités en formele opvolgingsplanning. “EBS moet de meeste van zijn huidige governance beleidslijnen en -procedures opnieuw beoordelen en ervoor zorgen, dat ze de juiste risicomechanismen opzetten om ervoor te zorgen dat deze beleidslijnen

en procedures strikt worden gevolgd”, aldus EY. Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, die tevens president-commissaris is bij de EBS, is sinds 19 april 2021 ook benoemd tot directielid van het staatsbedrijf. Naar verluidt, heeft de benoeming toen plaatsgevonden door de Raad van Commissarissen. Uit het raadsbesluit blijkt dat Brunswijk per 1 februari 2021 was benoemd als team-member bij de directie en een maandelijkse vergoeding krijgt van SRD 22.500, exclusief belastingen. De benoeming werkt terug tot 1 februari 2021 en er is toen geen ruchtbaarheid gegeven over deze benoeming.

De redactie van De West verneemt uit meerdere betrouwbare bronnen, dat het nu officieel is dat Leo Brunswijk de nieuwe directeur wordt van de EBS. Per 1 januari 2023 is hij met ontslag gegaan als president-commissaris en ingaande 1 februari 2023 zal de broer van de vicepresident officieel de functie van CEO bekleden binnen het Staatsbedrijf. Voorts vernemen wij, dat dit besluit reeds is goedgekeurd door de regering. Ook hebben wij vernomen, dat Ismanto Adna die de functie van CFO bekleed binnen EBS, ook zal vertrekken. Naar verluidt wordt Robert Pancham de nieuwe COO en Lesley Rahan wordt CFO. Hiermee krijgt het Staatsbedrijf een geheel nieuw directieteam. De werknemers van de EBS zijn tot op heden niet officieel op de hoogte van deze wijzigingen.

Misbruik 

De redactie van De West heeft in augustus 2022 de hand weten te leggen op het dossier met betrekking tot de fraudezaak van Leo Brunswijk bij de EBS. Het onderzoek had zich gericht op de vermeende fraude binnen de N.V. EBS onder leiding van Leo Brunswijk. In het rapport wordt Brunswijk genoemd als de persoon die door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen heeft gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid. De eerste bevindingen van het onderzoek werden in drie cases geanalyseerd, waarna er een conclusie is getrokken.

CASE 1: Velka groep

De N.V. EBS heeft aan de N.V. Velka vakgroep betalingen gedaan uit hoofde van door de Velka vakgroep geleverde materialen en diensten. Voor vermelde leveringen bestaat er geen onderliggende grondslag i.c. overeenkomst. Tot nu toe is aan onrechtmatige declaraties en betalingen vastgesteld een bedrag van SRD 5.276.038.

Uit het onderzoek blijkt dat opdrachten zijn goedgekeurd in opdracht van dhr. Leo Brunswijk in de hoedanigheid van president-commissaris van de EBS. Dit buiten de geldende procurement en controleregels om. Uit de administratie van de EBS is gebleken dat er voor vermelde materialen en diensten, geen onderliggende overeenkomsten aanwezig zijn. Tevens is niet gebleken dat er een tenderprocedure is gehouden hiervoor. Het bedrijf N.V. Velka vakgroep is opgericht op 19 februari 2021 en houdt zich volgens haar statuten bezig met onder andere houtmarkten, zaagmolens, houtkap, houtverwerking, houthandel, mijnbouw, beton en steenvervaardiging, ongediertebestrijding, interieurverzorging, herstel- en onderhoud, telecommunicatie, civiel- en bouwwerkzaamheden, transportverhuur, handel in levensmiddelen, drank, sieraden, etc., catering, uitzendbureau, en agent van voornoemde zaken. Uit de statuten blijkt niet dat de N.V.

Velka vakgroep zich bezighoudt met de diensten die zij EBS in rekening heeft gebracht, te weten aanleg van hoogspanningslijnen, transformatoren en dergelijke (elektrotechnische werkzaamheden). Het bedrijf staat ingeschreven aan de Walter Bursideweg 52, Moengo, Marowijne. Op dit adres is geen zichtbaar bewijs van de aanwezigheid van een bedrijf aangetroffen. Opmerkelijk is dat op hetzelfde adres een carwash gevestigd is.

De directeur van N.V. Velka vakgroep is Henk Delano Abosoina. Hij is tevens aandeelhouder (10 aandelen). Overige aandeelhouders zijn: Amenda Omelie Bron (80 aandelen) en Valerie Veronique Renfurm (10 aandelen). Vastgesteld is dat alle drie aandeelhouders familierelaties hebben met Leo Brunswijk.

Case 2: 700 i.p.v. 350 km kabel bestelling

Door EBS is er een openbare aanbesteding gehouden van 350 km kabel. Deze aanbesteding is vervolgens vier keer her-aanbesteed, waarbij er selectief met leveranciers onderhandse afspraken zijn gemaakt.

Dit in opdracht van president-commissaris Leo Brunswijk. Bij de vierde inschrijving werd de 350 km naar 700 km gebracht en deze 700 km ‘verdeeld’ tussen drie leveranciers, elk met een andere prijs. Dit terwijl er voor het komende jaar inclusief reserve niet meer dan 350 km nodig zal zijn. Gebleken is dat de aanbesteding niet volgens de regels heeft plaatsgevonden als gevolg van de interventie van dhr. Brunswijk. Het aantal km kabel dat is besteld is ver boven de behoefte van de EBS en is tevens tegen een hogere prijs ingekocht. De schade aan de EBS is naar schatting USD 50 duizend.

CASE 3: 8 km kabel Papatam

Op 8 oktober 2021 is eigenhandig door president-commissaris Leo Brunswijk, de opdracht gegeven om 8 km kabel bij de leverancier Jie A Fa te bestellen. Dit buiten alle procuratieregels om en zonder purchase order.

Conclusie

Het onderzoek in de zaak wordt voortgezet. De volgende rapportage moest plaatsvinden op 1 september 2022. Het besluit tot het inschakelen van de justitiële autoriteiten zou hierna worden genomen.8


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie