• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Klimaatverandering treft dorpsbewoners Alalapadu: “Noodkreet aan regering”

| snc.com | Door: Redactie

CULTURU | Een delegatie uit het inheemse dorp Alalapadu bracht op woensdag 3 juli 2024 een bezoek aan president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. Tijdens dit bezoek bracht hoofdbasja Lucas Lyupi verschillende dringende kwesties onder de aandacht, waaronder de behoefte aan voedselzekerheid en beter onderwijs. Het dorp Alalapadu kampt met de gevolgen van klimaatverandering. 

Extreme droogte gevolgd door hevige regenval hebben geleid tot mislukte oogsten. Bovendien zorgen insectenplagen en wilde dieren voor extra schade aan de gewassen. Deze problemen hebben de voedselzekerheid van het dorp in gevaar gebracht en de zelfredzaamheid van de bewoners onder druk gezet.

Daarnaast vroeg Lyupi

aandacht voor het achterstallige onderhoud van de dorpsschool. Hij vroeg de regering om in te grijpen en benadrukte dat de dorpsgemeenschap bereid is bij te dragen met arbeid en lokale deskundigheid. Hiervoor is echter hulp nodig in de vorm van gereedschappen, brandstof en materialen. Klimaatverandering treft dorpsbewoners Alalapadu: “Noodkreet aan regering

Verder vroeg Lyupi om technologische vooruitgang in het dorp, zoals de implementatie van een modern banksysteem. Dit zou de uitbetaling van onder andere AOV, kinderbijslag en koopkrachtversterking kunnen vergemakkelijken. President Santokhi sprak zijn waardering uit voor het bezoek en beloofde gecoördineerde ondersteuning.

Hij wees erop dat

er renovaties van scholen plaatsvinden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en stelde dat hij de gemeenschap zal ondersteunen bij het zelfonderhoud van hun school. Deze ondersteuning zal bestaan uit het leveren van gereedschappen en materialen, niet alleen voor de school, maar ook voor de brug, de lerarenwoningen en een toilettengroep.

Het staatshoofd onderstreepte het belang van modernisering in de dorpen en verzekerde dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een inventarisatie zal maken voor de zuidelijke dorpen om de nodige moderniseringen door te voeren. Daarnaast gaf hij de zekerheid dat er hulp zal zijn om de voedselzekerheid te waarborgen, waarbij hij verwees naar het LVV-project voor nieuwe gewassen en eetgewoonten in Zuid-Sipaliwini, dat financiering zal ontvangen om de testfase af te ronden.

| snc.com | Door: Redactie