• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

KKF eist stopzetting behandeling Wet Grondenrechten

| sun.sr | Door: Redactie

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) eist onmiddellijke stopzetting van de behandeling van de Wet Collectieve Rechten van Inheemsen en Tribale Volken. Dit heeft ze op 4 mei 2023 per brief kenbaar gemaakt aan DNA-voorzitter Marinus Bee. “De KKF geeft u in ernstige overweging de voortgang van deze vergadering te annuleren, alsook de voortgang van de behandeling van dit wetsproduct. Wij, de economische orde die zorgdragen voor financiering van de staatsbegroting, dus primair zorg draagt voor de economische en daarmede de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van ons land, spreekt zich in deze indringend uit.

Allereerst leent het momentum zich gegeven de

recente gebeurtenissen in dit kader te Pikin Saron, zich niet voor voortzetting, doordat de indruk naar de samenleving wordt gewekt dat anarchistisch handelen beweging bewerkstelligt bij zowel de uitvoerende als de wetgevende macht”, luiden de eerste zinnen uit de brief van KKF.

“De wijziging van het Kiesstelsel op instignatie van het Constitutioneel Hof zal een nog significantere herpositionering van onze samenleving bewerkstelligen doordat ook zij die aangeven zich achtergesteld te voelen, zich landelijk kunnen positioneren en daardoor nog preponderanter kunnen deelnemen aan ’s lands bestuur. De voorzitter van uw college is tezamen met de vicepresident en minister van TCT het bewijs

dat onderhavige groeperingen niet zijn uitgesloten van bestuurlijke deelname weshalve geen inspraak en mede besluitvorming over hun eigen ontwikkeling hebben, een aperte onjuistheid betreft.

Het moment om sentimenten te doen plaatsmaken voor feiten en omstandigheden, heeft zich nu aangediend De economische orde laat zich niet langer criminaliseren en acht het noodzakelijk per direct her-balanceren van de samenleving te vragen. Wij accepteren niet langer dat het investeringsklimaat verder inboet door ongenuanceerde beweringen, funest handelen en deviantie van wet en recht”, staat er verder in de brief.

“Wij benoemen de noodzaak tot directe her-evaluatie van de (inter)nationale opvattingen dan wel eenzijdig opgelegde vonnissen en dat onderhavige groeperingen niet zijn uitgesloten van bestuurlijke deelname weshalve geen inspraak en mede besluitvorming over hun eigen ontwikkeling hebben, een aperte onjuistheid betreft.

Het moment om sentimenten te doen plaatsmaken voor feiten en omstandigheden, heeft zich nu aangediend De economische orde laat zich niet langer criminaliseren en acht het noodzakelijk per direct her-balanceren van de samenleving te vragen. Wij accepteren niet langer dat het investeringsklimaat verder inboet door ongenuanceerde beweringen, funest handelen en deviantie van wet en recht”, staat er verder in de brief.

“Wij benoemen de noodzaak tot directe her-evaluatie van de (inter)nationale opvattingen dan wel eenzijdig opgelegde vonnissen enherpositionering van ons standpunt in deze in gang te zetten. We kunnen niet toestaan dat wij van buitenaf worden opgelegd segregatie van onze samenleving in te zetten. Uw college mag zich daar niet voor lenen, dat is niet het mandaat welke u is toebedeeld. De Surinaamse omstandigheid is geen weerspiegeling van het beeld welke wordt opgehouden dat onze medeburgers welke zich identificeren als Inheemsen en Tribale Volken en daarmede op basis van etniciteit en of woonplaats menen te worden gediscrimineerd. Onze census weerlegt dat.”

“Uw college is verantwoordelijk voor de gelijkwaardige benadering en behandeling van elke burger. Ondernemers zijn ook burgers herpositionering van ons standpunt in deze in gang te zetten. We kunnen niet toestaan dat wij van buitenaf worden opgelegd segregatie van onze samenleving in te zetten. Uw college mag zich daar niet voor lenen, dat is niet het mandaat welke u is toebedeeld. De Surinaamse omstandigheid is geen weerspiegeling van het beeld welke wordt opgehouden dat onze medeburgers welke zich identificeren als Inheemsen en Tribale Volken en daarmede op basis van etniciteit en of woonplaats menen te worden gediscrimineerd. Onze census weerlegt dat.”

“Uw college is verantwoordelijk voor de gelijkwaardige benadering en behandeling van elke burger. Ondernemers zijn ook burgersvan dit land en zijn van elke etniciteit en elke demografische vestiging. Wij wensen niet langer zwijgzaam en lijdelijk ongenuanceerd betichtigt te worden van kapitalisme en onmaatschappelijk gedrag, terwijl dit het segment van de samenleving is welke zorg draagt voor ontwikkeling op eigen kracht. Wij vragen dus annuleren van de behandeling van de voornoemde wet, de onderbouwing van dit standpunt hebt u eerder ontvangen. Wij vragen dit document integraal en publiekelijk te behandelen. Het is ook uw taak de samenleving te informeren over de consequenties van dit wetsproduct voor de rest van de samenleving.

De reikwijdte van de consequenties is zelfs van dit land en zijn van elke etniciteit en elke demografische vestiging. Wij wensen niet langer zwijgzaam en lijdelijk ongenuanceerd betichtigt te worden van kapitalisme en onmaatschappelijk gedrag, terwijl dit het segment van de samenleving is welke zorg draagt voor ontwikkeling op eigen kracht. Wij vragen dus annuleren van de behandeling van de voornoemde wet, de onderbouwing van dit standpunt hebt u eerder ontvangen. Wij vragen dit document integraal en publiekelijk te behandelen. Het is ook uw taak de samenleving te informeren over de consequenties van dit wetsproduct voor de rest van de samenleving.

De reikwijdte van de consequenties is zelfsvan die omvang dat een volksraadpleging te overwegen is. De economische orde zal alle (inter)nationale rechtsmiddelen inroepen om handhaving van de rechtsorde te doen garanderen. Elke schade dient schadeloosgesteld te worden, waarbij de immateriële schade niet te kwalificeren is en blijvende de gevolgen heeft voor alle betrokkenen. De KKF zal niet eindeloos in staat zijn ondernemers in rust te houden wanneer zij herhaaldelijk gecriminaliseerd worden en materiele en fysieke schade wordt toegebracht.”

“Wij vragen gelijkwaardige behandeling van ook onze medeburgers die zich identificeren als te zijn achtergehouden Surinamers. Wij vragen dat zij als elke andere burgers in aanmerking komen voor een van die omvang dat een volksraadpleging te overwegen is. De economische orde zal alle (inter)nationale rechtsmiddelen inroepen om handhaving van de rechtsorde te doen garanderen. Elke schade dient schadeloosgesteld te worden, waarbij de immateriële schade niet te kwalificeren is en blijvende de gevolgen heeft voor alle betrokkenen. De KKF zal niet eindeloos in staat zijn ondernemers in rust te houden wanneer zij herhaaldelijk gecriminaliseerd worden en materiele en fysieke schade wordt toegebracht.”

“Wij vragen gelijkwaardige behandeling van ook onze medeburgers die zich identificeren als te zijn achtergehouden Surinamers. Wij vragen dat zij als elke andere burgers in aanmerking komen voor eenstuk grond op naam, vergunning voor bedrijfsvoering, concessies en alle overige persoonlijke en zakelijke rechter waar elke ander burger toe gerechtigd is.

Wij tekenen relevant bezwaar aan tegen de intrekking op basis van niet vigerende wettelijke en Grondwettelijke argumenten, van verleende rechten aan burgers en ondernemingen. Het overig deel van de samenleving heeft ook recht op rechtszekerheid. Wij vragen respect voor onze Grondwet die de een en ondeelbaarheid van het grondgebied stipuleert, de gelijkwaardigheid en daarmede gelijke rechten van elke Surinamer benadrukt en de gezamenlijke eigendom van alle natuurlijke hulpbronnen waarborgt”, aldus de brief van KKF naar de DNA.


Wij tekenen relevant bezwaar aan tegen de intrekking op basis van niet vigerende wettelijke en Grondwettelijke argumenten, van verleende rechten aan burgers en ondernemingen. Het overig deel van de samenleving heeft ook recht op rechtszekerheid. Wij vragen respect voor onze Grondwet die de een en ondeelbaarheid van het grondgebied stipuleert, de gelijkwaardigheid en daarmede gelijke rechten van elke Surinamer benadrukt en de gezamenlijke eigendom van alle natuurlijke hulpbronnen waarborgt”, aldus de brief van KKF naar de DNA.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


href="https://www.youtube.com/c/SurinameNieuwsCentrale">Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie