• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Jogi: ‘Nooit op NDP stemmen’

| sun.sr | Door: Redactie

Mahinder Jogi van de VHP vindt het moedig van zijn regering, dat die durft om zaken aan de orde te stellen en een basis te leggen voor duurzame ontwikkeling. In die 48 achterliggende jaren zou niemand gedurfd hebben staatsbedrijven efficiënt te laten functioneren.

Volgens Jogi moet integendeel ‘grani’ gegeven worden aan de regering die weet dat het land regeren met een IMF-programma niet makkelijk zal zijn. Dit zei hij recent in het parlement bij de behandeling van een fiscaal wetgevingsproduct. (Wet Fiscaal Identificatienummer)

De VHP-parlementariër liet eveneens een sneer horen aan het adres van de voorgaande regering. ‘Meneer Parmessar praat hier over zaken dat we

overhaast dingen doen. Kortzichtig dingen doen. We hebben de Amnestiewet gewijzigd hier, was het kortzichtigheid.

We hebben de Terugroepwet drie keren gewijzigd binnen een kort bestek. Was dat kortzichtig. We hebben de Brokopondo-overeenkomst gewijzigd zonder rekening te houden met de belangen van de Staat en de belangen van de natie.’

Op hetgeen door Jogi beweerd, werd hij geïnterrumpeerd door zijn collega parlementariër van de NDP, Melvin Bouva. Die hield Jogi voor als hij zou durven om de bovenstaande boodschap huis aan huis bij de burgerij te brengen. ‘Laat hij durven om deze boodschap van hem te brengen op straat, in de verschillende

wijken, in de districten, laat hij huis aan huis gaan.’

En niet praten van achter zijn spreekgestoelte waar hij beschermd wordt door de voorzittershamer. Hij heeft niet genoemd de sociale wetten die te maken hebben met woningbouw en de overige wetten. 

Jogi liet hierop weten, bereid te zijn huis aan huis te gaan bij de burgerij. De basis en het fundament van de sociale wetten. Hij vroeg aan Bouva om de historie in te duiken en na te gaan wanneer kinderbijslag is ingevoerd, wanneer pensioen is ingevoerd, de ondersteuning vanuit sociale zaken, de ziektekostenverzekering vanuit de Staat is uitgevoerd (de zogenaamde blauwe dokterskaarten).

Volgens Jogi is hij niet bezig met een verkiezingscampagne. Hij benadrukt het volgende: ‘Wat heeft de dam ons opgeleverd bij de beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Een schuld van 125 miljoen, genomen bij Opperheimer tegen een rente van 12.5 procent.

Wat stond in die Brokopondo-overeenkomst. In die overeenkomst stond dat de dam in een goede conditie terug zou worden gegeven aan Suriname wanneer de geïntegreerde bauxietindustrie ophoudt te bestaan in Suriname. Bij de behandeling van de Brokopondo- overeenkomst ter beëindiging bestond die bauxietindustrie niet.

En ondanks dat in de Brokopondo-overeenkomst vermeld was, heeft de toenmalige coalitie, ook de leiding van het parlement waar de heer Bouva mede leiding aan gaf, ervoor gezorgd dat dit land benadeeld is voor 125 miljoen, een rente over de periode en een dam die in de conditie verkeerde zoals het was.’

Jogi haalde de perikelen aan rond de Surinaamse Postspaarbank waar enkele dagen voor het aftreden van de regering, grote bedragen gelden, miljoenen, werden overgemaakt vanuit de rekening van de Centrale Bank naar een rekening bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Verder zouden er 12.000 woningen gebouwd worden voor elke burger. Dit werd gebruikt als de leuze van het sociaal woningbouwprogramma. ‘Wat is daarvan terechtgekomen?’

Jogi gaf verder mee, in staat te zijn een huis-aan-huiscampagne te voeren en de burgerij op het hart te drukken, nooit op de NDP te stemmen. ‘Omdat deze mensen altijd het land hebben vernietigd.’ Parlementsvoorzitter Sharman wees hem erop om geen politieke partijen te bespreken, maar zijn betoog zakelijk te houden.

Vervolgens zei Jogi het volgende: ‘Voorzitter, ik heb net hier aangegeven dat ik bereid ben en in staat ben om huis aan huis te lopen, en campagne te voeren daar waar campagne gevoerd moet worden. Ik ben bereid, maar zeker ook in staat om aan mensen te vertellen op wie ze moeten stemmen en op wie ze niet moeten stemmen. En waarom ze niet moeten stemmen.

Ik ben bereid om de mensen aan te geven dat zeker na 1980 dit land verschrikkelijk bergafwaarts is gegaan. Dat we de mensen willen vertellen dat na 1980 er enorme brain drain is geweest in Suriname. Dat we de mensen willen vertellen dat heel veel staatsbedrijven over de kop zijn gegaan na 1980, de Para Industries over de kop zijn gegaan. Zo willen we de mensen vertellen dat ze moeten oppassen, voorzitter.

| sun.sr | Door: Redactie