• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JIT EN DNV ZULLEN ILLEGALE WISSELKANTOREN AANPAKKEN

| dagblad de west | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi stelde afgelopen maandag tijdens een persconferentie, dat met betrekking tot de overheidsbegroting, de uitgaven groter zijn dan de inkomsten en dat op sommige beleidsgebieden, er sprake is van onderbesteding.

Om de verdiencapaciteit van de economie op te voeren, zal de regering niet alleen een aantal overheidsinkomsten moeten verhogen, maar ook een aantal overheidsuitgaven moeten verminderen. 

Ook het wisselkoersvraagstuk baart de regering enorme zorgen, vandaar dat de president stelde, dat er verschillende juridische en politionele acties zullen worden ingezet om het wisselkoersenprobleem aan te pakken.

Een van de acties houdt in dat de illegale wisselkantoren zullen worden aangepakt door het Justitieel

Interventie Team (JIT) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Retentiegelden

De president sprak onder andere over de interventiemaatregelen met USD en het dirigeren van retentiegelden.

Dit zal volgen hem geschieden via aanwijzingen aan de commerciële banken of via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de aangewezen Retentie Commissie. Hierbij zal de IMF-regelgeving terzake meegenomen worden (welke sectoren, tegen welke koers, wie en hoeveel met welke frequentie en voor hoe lang?). Er zal ook worden gekeken naar de inkomsten (in USD) van de extractieve industrieën en verkoop op de valutamarkt.

Eventuele importbeperking 

Een eventuele importbeperking voor een korte periode behoort eveneens tot de mogelijkheden. De

regering zal ook kijken naar het instrument van hogere importtarieven op bepaalde goederen. De commissie die belast is met de wisselkoers, is volgens de president, aan het kijken of de genoteerde koers naar een vastgestelde koers door de CBvS kan worden gebracht. ‘’Dit moet natuurlijk binnen een wettelijk kader, na afstemming met IMF, om te weten welke methodiek voor de vaststelling en hoe lang de koers zal gelden’’, aldus de president.

‘’De afstorting van valuta ingewisseld bij de illegale wisselkantoren, worden nu ook onder een vergrootglas geplaatst’’, benadrukte de president. De Bankiers Vereniging, de AML-regelgeving en de CBvS, zullen hierbij een rol spelen. Ook het OMO-mechanisme wordt geëvalueerd en hierbij is de interne evaluatie bij de CBvS ook nodig.

Afromen

Tot slot zei de president, dat er momenteel ook gesprekken op beleids- en technische niveau met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaande zijn om meer ruimte te krijgen met betrekking tot de parameters. Het instrument van de Centrale Bank Certificaten (CBC’s) om ‘overtollige’ liquiditeit in chartale SRD af te romen, wordt verder geïmplementeerd. Ook heeft de regering de optie overwogen om de verkoop van USD door Financiën op te pakken. Hier zal er gekeken worden naar de effecten van afromen, meer bestedingsruimte creëren en geldcreatie. De Deviezen Commissie zal binnenkort exporteurs aanschrijven over 35 procent storting en aanmelding, op basis van de Deviezen Regeling 1947.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie