• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ivan Fernald in Wanica: “Mensen zoeken naar verstandige en integere leiders”

| keynews.sr | Door: Redactie

”Surinamers smachten naar verstandig en integer leiderschap”, dat was de rode draad van de boodschap die Ivan Fernald vrijdagavond 7 juni gaf aan de aanwezigen op de discussieavond in Wanica met het thema: ‘De ontwikkeling van Wanica, hoe verder?

”De NPS zal dit land niet in een avontuur storten en domme dingen doen. Un no’e por’ a kondre, we hebben het bewezen en zullen het weer doen”, zei Fernald die namens voorzitter Gregory Rusland de discussieavond opende.

Volgens Fernald is de lijn van de NPS duidelijk. “Un no e fromu, unu no e lei. Als mensen een scheve schaats rijden worden ze gecorrigeerd. De

NPS belooft geen gouden bergen, maar wel verstandige en integere leiders.” De NPS is duidelijk in opmars. Het verkiezingsprogramma dat gepresenteerd wordt moet de aspiraties van dit volk reflecteren. “We zitten niet in Grun Dyari een verkiezingsprogramma te schrijven.

Wij gaan naar alle districten zodat de bewoners alle kans krijgen om vragen te stellen en ook opmerkingen kunnen maken. We noteren alles wat we kunnen gebruiken. We leren elke dag van mensen uit het veld, wat hen bezighoudt en ook van de oplossingen die ze hebben”, aldus Fernald.

De inleider van de openbare discussieavond, Shayer Nijman, gaf een uitgebreide uiteenzetting over Wanica.

Ondanks de urbanisatie is er volgens Nijman in het zuidwesten van het district nog ruimte voor landbouw en veeteelt. Hij hoopt dat die gebieden niet worden uitgegeven voor bewoning en bebouwing.

Door verouderde infrastructuur en gebrek aan reliëf, kampt het district met wateroverlast. Nijman haalde ook nog aan dat bij verkaveling de ondernemer geen ruimte laat voor speelplaatsen, onderwijsinstellingen en sportvelden. Hij pleit voor een structuurplan waarin staat hoe Wanica tot ontwikkeling komt. Glenn Faria, landbouwkundige, was het eerste panellid en focuste tijdens de NPS-discussieavond overwegend op de agrarische ontwikkeling in Wanica.

De focus lag op voedselzekerheid, export en klimaatbestendige landbouw. Volgens Faria heeft de agrarische economische structuur van Wanica te kampen met uitdagingen zoals verouderde infrastructuur en gebrek aan professionele kwekerijen.

Hoewel de groenteteelt redelijk goed ontwikkeld is, is de fruitproductie achteruit gegaan. Faria ziet graag dat er een geïntegreerd beleid komt en investeringen in landbouwpraktijkscholen worden uitgevoerd.

In het ressort Koewarasan, waar Faria woont, zijn de problemen haast vergelijkbaar met gehele district Wanica zoals slecht waterbeheer, behoefte aan professioneel advies en betaalbare inputs. In zijn bijdrage pleitte Faria voor een nationaal en regionaal masterplan om de landbouw in Wanica tot bloei te brengen.

Cor Pigot, sociaal geograaf en tweede inleider, hield de aanwezigen voor dat alle districten langs de rivieren waren gevestigd omdat de rivier een natuurlijke ontsluiting was. Dit veranderde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw toen de discussie over de functie van de districten begon.

Dit zorgde ervoor dat Wanica een ruraal/urbaan district werd. Wanica moest de functie vervullen om de uitbreiding van Paramaribo op te vangen. Volgens het panellid zijn er drie uitdagingen: huisvesting, woon-werkverkeer en het ontwikkelen van centrale functies. De oplossing van Pigot is om out of the box te denken en delen van het district functies te geven en die te ontwikkelen.

Zo kan Lelydorp een centrum worden met alle functies op een hoog niveau. Gebieden die zich in  Domburg en Highway ontwikkelen een woonfunctie geven, maar ook zodanig dat er voldoende groen overblijft. Pigot sloot af door te stellen dat de beste oplossing uit de bevolking zelf komt.

Zo moeten ouders hun kinderen stimuleren verder naar school te gaan. Voorts moeten de burgers leren om van hun land te houden en respect te hebben voor hun medemens. Hij vroeg de aanwezigen om kritisch te zijn en zich niet te laten bedonderen door populistische uitspraken en onrealistische plannen.

| keynews.sr | Door: Redactie