• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

INTERNATIONAL GERECHTSHOF VERBIEDT VENEZUELA CONTROLE TE KRIJGEN OVER ESSEQUIBO-GEBIED

| united news | Door: Redactie

Foto: Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, Nederland. | Bron: OilNow.gy

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft bepaald dat Venezuela zich moet onthouden van acties die het bestuur en de controle van Guyana over het Essequibo gebied in gevaar brengen.

De uitspraak werd gedaan in reactie op het verzoek van Guyana om maatregelen om vragen van Venezuela ‘s referendum van 3 december te blokkeren.

In het vonnis, dat werd voorgelezen door president Joan E. Donoghue, kende het Wereldgerechtshof unaniem de volgende voorlopige maatregelen toe aan Guyana:

Het Hof heeft de eerste drie door Guyana gevraagde maatregelen, die specifiek betrekking zouden hebben op het geplande

referendum van Venezuela, niet toegewezen. De uitgevaardigde maatregelen komen echter in grote lijnen overeen met de vierde en vijfde maatregel die Guyana heeft gevraagd en die betrekking hebben op de controle over het betrokken grondgebied en de mogelijke verergering van het geschil.

In de overwegingen heeft het Wereldgerechtshof vastgesteld dat het recht van Guyana op soevereiniteit over de Essequibo aannemelijk is, aangezien het in 1899 aan Guyana is toegekend.

Het Wereldgerechtshof stelde ook vast dat er een verband bestaat tussen de door Guyana geclaimde rechten en de door haar gevraagde voorlopige maatregelen om ervoor te zorgen dat Venezuela “geen acties onderneemt die

zijn bedoeld om de uitoefening van de soevereiniteit of de feitelijke controle over enig aan Guyana toegekend gebied voor te bereiden of mogelijk te maken”.

Het Wereldgerechtshof heeft ook bepaald dat het bevoegd is om voorlopige maatregelen toe te staan wanneer onherstelbare schade kan worden toegebracht aan de rechten waarop de gerechtelijke procedure betrekking heeft of wanneer de vermeende schending van deze rechten onherstelbare gevolgen kan hebben.

Deze bevoegdheid werd uitgeoefend vanwege de urgentie van de zaak.  President Donoghue verwees naar de vijfde vraag in het referendum van Venezuela, die betrekking heeft op de oprichting van de Guyana Essequibo staat, evenals de toekenning van identificatiekaarten en burgerschap aan Venezolanen die het land bezetten.

Ze citeerde ook Venezuela’s argumenten aan het Hof dat het niet “de rug zal toekeren naar wat het volk beslist” in het referendum. Daarnaast hield het Hof rekening met uitspraken van de minister van Defensie van Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, die opriep om “ten strijde te trekken” voor de Essequibo en met stappen die Venezuela heeft ondernomen om een landingsbaan te bouwen die moet dienen als “logistiek steunpunt voor de verbinding met de integrale ontwikkeling van de Essequibo”.

Guyana heeft op 30 oktober een officieel verzoek ingediend voor voorlopige maatregelen van het ICJ in de zaak betreffende de arbitrale uitspraak van 3 oktober 1899 (Guyana v. Venezuela), zoals beschreven in artikel 41 van het Statuut van het Hof.

Het ICJ heeft tot twee keer toe zijn jurisdictie bevestigd om de controverse tussen Venezuela en Guyana aan te pakken en biedt daarmee de mogelijkheid voor een definitieve, bindende en rechtvaardige regeling onder internationaal recht. Maar hoewel Venezuela deelneemt aan de procedures van het ICJ, heeft het geprobeerd om van het proces af te wijken.

Maduro stelde in september voor om president Irfaan Ali rechtstreeks te ontmoeten om het Akkoord van Genève van 1966 te hervatten, terwijl Venezuela zijn agressieve houding opvoerde vanwege Guyana’ s offshore licentieronde. Dit omvatte verhoogde militaire activiteiten en troepenmobilisatie door Venezolaanse troepen in de buurt van Guyana’ s grenzen. En meer recent, Venezuela ‘s aanstaande referendum om de Essequibo regio over te nemen.

UNITEDNEWS|REGIO

 

 

 

 

 

| united news | Door: Redactie