• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Import melkkoeien zal niet leiden tot verhoogde melkproductie

| snc.com | Door: Redactie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van plan om 1500 melkkoeien te importeren vanuit Brazilië om de melkproductie te stimuleren in het land. De eerste zending zal bestaan uit ongeveer 400 melkkoeien en wordt in april verwacht.

Keynews

Toch zal de import van deze koeien alleen niet leiden tot een hogere melkproductie in Suriname. “De regering moet niet alleen de koeien importeren, maar ook zorgen dat de omstandigheden gunstig zijn, anders heeft het geen zin”, zegt voorzitter Edmund Blufpand van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren.

De voorzitter zegt dat als de melkkoeien in Brazilië veevoer van supergoede kwaliteit zouden krijgen

en in een goed verzorgde stal staan, dan zullen deze omstandigheden ook hier gecreëerd kunnen worden, zodat de melkkoeien optimaal blijven produceren. “Als het dier onder stress is, dan zal de productie afnemen.”

Volgens Blufpand is dit ook voorgehouden aan vertegenwoordigers van het ministerie tijdens een vergadering. “We zijn niet tegen de import van de melkkoeien, maar de gunstige omstandigheden moeten ook gecreëerd worden door de regering.”

Hij zegt verder dat de melkboeren niet in staat zullen zijn om voor de gunstige omstandigheden voor de melkkoeien te zorgen, want dat zal te veel geld kosten. “De melkboeren maken al jaren heel weinig

winst, daarom is een aantal boeren al gestopt met dit werk.”

Hij haalt verder aan dat als de andere omstandigheden niet aanwezig zijn, dan is hij bang dat de melkboeren uiteindelijk de melkkoeien zullen doorverkopen of slachten. “We moeten gaan zitten met de mensen van LVV en kijken hoe we dit gaan oplossen.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie